Fiscus wil de rechtsbescherming van de gewone burger aantasten

Twee leden van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) van de Belastingdienst heeft bij de verhoren tijdens de parlementaire mini-enquete over fiscale constructies een aantal opzienbarende suggesties gelanceerd die een ernstige aantasting van de rechtspositie van de gewone burger zouden betekenen.

Zo stelden deze vertegenwoordigers van de Belastingdienst voor om de bezwaarfase bij een informatiebeschikking af te schaffen. Daarnaast wierpen zij zelfs de vraag op of de mogelijkheid van hoger beroep bij informatiebeschikkingen niet zou moeten verdwijnen. Last but not least willen zij de bewijslastverdeling aanpassen in het nadeel van belastingplichtigen. Dit alles omdat de belastingdienst, naar zij stelt, veel weerstand ondervindt van belastingadviseurs en advocaten bij de achterhalen van de waarheid bij fiscale constructies door middel van buitenlandse vennootschappen. Dat minder dan 1% van de Nederlandse burgers zich van dergelijke buitenlandse vehikels bedient, is blijkbaar geen reden om zich wat meer magistratelijk op te stellen.

De suggesties van de CCB-leden om een aantal formele rechtsregels aan te passen, hebben gemeen dat de rechtsbescherming van de “gewone” burger, alsmede te goeder trouw handelende ondernemers, zonder meer wordt aangetast. Dat afschaffing van de bezwaar- en/of hoger beroepsfase bij de informatiebeschikking de rechtsbescherming van alle belastingplichtigen op de tocht zet, behoeft geen betoog.

De informatiebeschikking is in 2011 in de wet opgenomen met het doel de burger te beschermen tegen ongebreidelde informatieverzoeken van de Belastingdienst. Of, zoals tijdens de behandeling van het wetsvoorstel gezegd werd: “De burger beschermd moest worden tegen “ruspje nooit genoeg”-gedrag van de Belastingdienst.” Ruim vijf jaar later vindt de CCB dus blijkbaar dat de door de informatiebeschikking opgeworpen beschermingswal tegen de ongebreidelde informatie-verzoeken van de fiscus maar weer grotendeels geslecht moet worden!

Het idee van deze CCB-leden om de bewijslastverdeling aan te passen, is haast nog ingrijpender en in deze vorm onacceptabel. Belastingplichtigen die een rechtshandeling verrichten met een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs (bestaat daarvan een definitie?), zouden volgens dat idee moeten aantonen dat de betreffende rechtshandeling zakelijk en reëel is. Alleen aannemelijk maken van de zakelijkheid van een rechtshandeling zou dus niet langer voldoende zijn. “Doen blijken” zou in die situaties dus de norm moeten worden als het aan de CCB ligt. Iedere rechtshandeling met een belastingparadijs van alle belastingplichtigen komt dan onder het vergrootglas van de inspecteur te liggen. Het gevolg zou wel zijn dat alle belastingplichtigen, in mijn ogen volstrekt ten onrechte en onnodig, met een enorme last worden opgezadeld om de zakelijkheid van iedere rechtshandeling met een belastingparadijs te bewijzen.

Keer op keer stelt de Belastingdienst dat zij veel waarde hecht aan een goede relatie met de belastingplichtigen. Na de uitlatingen tijdens het verhoor door de leden van de mini-enquete fiscale constructies lijkt daar niet veel meer van over. Dat is jammer. Het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie is begin juli aan de Tweede Kamer aangeboden. Het is nu aan de politiek om te beslissen of de suggesties van de Belastingdienst al dan niet in wetgeving worden omgezet. Hopelijk blijft het bij deze proefballonnetjes van de Belastingdienst.

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn 0

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingtelefoon is slecht bereikbaar https://t.co/hmSCGZsiGX

Compensatie spaartaks dreigt fiscus te overspoelen https://t.co/kr7OjIoMPF

Wat zijn de gevolgen van erkenning van institutioneel racisme bij de fiscus? https://t.co/2uN90nc0VK

'Grote familiebedrijven kwetsbaar zonder fiscale vrijstelling bij opvolging' . https://t.co/QdKsZdMdCE

Tuchtklacht kan nieuw licht werpen op boekhoudfraude bij accountant Accon . https://t.co/Nn9S1kjEdB