Bezwaar- en beroepsprocedure

Hotel Savarin Rijswijk

05 september

2 PE-punten / 2 PE-uren

16.30 uur tot 18.45 uur

Deelonderwerpen:
1. Bezwaarprocedure
2. Formele en materiële verweren
3. Ingebrekestelling bij uitblijven uitspraak op bezwaar
4. Beroepsprocedure

De kosten voor deelname bedragen € 100 exclusief BTW. Indien U inschrijft vóór 1 augustus 2019 ontvangt u € 25 korting

ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van de NBA of RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

AANMELDEN:

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken