Antwoorden belastingtelefoon veelal onjuist

Uit een recent onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat burgers niet blind kunnen vertrouwen op de antwoorden die zij krijgen op vragen via de Belastingtelefoon.

Evenals in 2012 scoorde de Belastingdienst in het huidige onderzoek weer een dikke onvoldoende. Uit het onderzoek bleek dat het merendeel van de antwoorden onjuist of onvolledig waren. Ook als een wat moeilijkere vraag werd doorgeleid naar de “tweede lijn” waren de antwoorden in de meerderheid van de gevallen onjuist. Niet alleen de kwaliteit van de antwoorden scoort een dikke onvoldoende. Ook de bereikbaarheid van de Belastingtelefoon is met 37% bedenkelijk laag.

Een aantal politieke partijen hebben al vragen aangekondigd aan de nieuwe Staatssecretaris Eric Wiebes. Het stoort die politieke partijen dat er nog steeds zoveel mis gaat omdat dezelfde problemen ook twee jaar geleden al aan het licht kwamen. Toen werd beterschap beloofd maar deze belofte is niet ingelost.

Zolang burgers niet kunnen vertrouwen op de juistheid van de antwoorden op hun vragen via de Belastingtelefoon, raadt ProceD iedereen dan ook aan om eventuele vragen schriftelijk te stellen zodat ook de antwoorden op papier komen te staan. Klopt het antwoord dan niet, dan heeft men ten minste een antwoord zwart op wit op papier waaraan hij in beginsel vertrouwen mag ontlenen.

Amstelveen, 8 februari 2014

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]