Vestigingsplaatsonderzoeken

Als gevolg van de internationale uitwisseling van gegevens die op steeds grotere schaal plaatsvindt, worden Nederlandse ingezetenen steeds vaker geconfronteerd met vragen van de Belastingdienst over hun mogelijke betrokkenheid bij een buitenlandse rechtspersoon. De Belastingdienst vraagt hierbij doorgaans direct grote hoeveelheden informatie op.

Alvorens dergelijke verzoeken te honoreren, is het raadzaam eerst vast te stellen of de inspecteur over gegevens en informatie beschikt die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat daadwerkelijk sprake is van belastingplicht in Nederland.

ProceD is gespecialiseerd in het beoordelen van de bewijslast en kan hiermee voorkomen dat ondernemingen onterecht in Nederland als belastingplichtig worden aangemerkt.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Ondanks zetelverplaatsing pensioen-bv’s geen heffing over pensioenkapitaal
https://t.co/exAX3B6Tgb

Universiteit Leiden verzweeg sponsoring hoogleraar door Belastingdienst https://t.co/W9sbyA6m0X

6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald https://t.co/NejWXaM08q

Rechter geeft ex-bestuurder SBM Offshore gelijk in belastingruzie https://t.co/MdsE68ZahW

Datalek onthult buitenlandse eigenaren van vastgoed in Dubai. https://t.co/dPNXFlTU3W