Vestigingsplaatsonderzoeken

Als gevolg van de internationale uitwisseling van gegevens die op steeds grotere schaal plaatsvindt, worden Nederlandse ingezetenen steeds vaker geconfronteerd met vragen van de Belastingdienst over hun mogelijke betrokkenheid bij een buitenlandse rechtspersoon. De Belastingdienst vraagt hierbij doorgaans direct grote hoeveelheden informatie op.

Alvorens dergelijke verzoeken te honoreren, is het raadzaam eerst vast te stellen of de inspecteur over gegevens en informatie beschikt die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat daadwerkelijk sprake is van belastingplicht in Nederland.

ProceD is gespecialiseerd in het beoordelen van de bewijslast en kan hiermee voorkomen dat ondernemingen onterecht in Nederland als belastingplichtig worden aangemerkt.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de

Lees verder »

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/drie-aanhoudingen-vanwege-onjuiste-aangiftes-in-horeca--en-hotelschoonmaakbranche

Hoge Raad oordeelt dat voor de verplichting om voor het doen van aangifte loonheffingen gebruik te maken van eHerkenning een wettelijke basis bestaat. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1787&showbutton=true

Fiod ondervraagt Groningse notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman. https://fd.nl/bedrijfsleven/1459159/fiod-ondervraagt-groningse-notaris-in-witwasonderzoek-jumbo-topman-k2k2caZPHsYe?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=earned&utm_content=20221129

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register https://www.taxence.nl/nieuws/tijdelijk-geen-informatieverstrekkingen-uit-ubo-register/