Vestigingsplaatsonderzoeken

Als gevolg van de internationale uitwisseling van gegevens die op steeds grotere schaal plaatsvindt, worden Nederlandse ingezetenen steeds vaker geconfronteerd met vragen van de Belastingdienst over hun mogelijke betrokkenheid bij een buitenlandse rechtspersoon. De Belastingdienst vraagt hierbij doorgaans direct grote hoeveelheden informatie op.

Alvorens dergelijke verzoeken te honoreren, is het raadzaam eerst vast te stellen of de inspecteur over gegevens en informatie beschikt die een redelijk vermoeden rechtvaardigen dat daadwerkelijk sprake is van belastingplicht in Nederland.

ProceD is gespecialiseerd in het beoordelen van de bewijslast en kan hiermee voorkomen dat ondernemingen onterecht in Nederland als belastingplichtig worden aangemerkt.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken