Studiebijeenkomsten

ProceD heeft een afgewogen en afwisselend programma studiebijeenkomsten en cursussen over actuele fiscale thema’s op het terrein van het formele belastingrecht en/of boeterecht. Tijdens elke bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over specifieke fiscale onderwerpen die voor uw dienstverlening en advisering van belang zijn. Het programma is afgestemd op de actualiteit en op kwesties waarover veel vragen komen.

U leert van experts over de betreffende onderwerpen en heeft alle ruimte om vragen te stellen en een eigen inbreng te hebben. Het zijn open bijeenkomsten op centrale locaties in Nederland aan het einde van de middag. Zo kunt u deelnemen zonder uw werkdag nodeloos te belasten. ProceD is Cedeo-geaccrediteerd.
Bij deelname ontvangen leden van de RB, NBA PE-punten en leden van de NOB PE-uren.

Programma PE Studiebijeenkomsten

De gevaren voor de adviseur (Geannuleerd vanwege coronavirus)

26 maart 2020 – 16.30 uur tot 18.45 uur – Van der Valk Hotel Hilversum- De Witte Bergen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Geheimhoudingsplicht
2. Civielrechtelijke aansprakelijkheid
3. De medeplegersboete
4. De medeplichtige boete
5. Strafrechtelijke vervolging van de adviseur
6. De WWFT in vogelvlucht

De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrift voor 15 februari 2020 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van de NBA en RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Navordering (geannuleerd vanwege de coronacrisis)

14 mei 2020 – 16.30 uur tot ca 18.45 uur – Van der Valk Hotel A4 in Hoofddorp
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Nieuw feit
2. Ambtelijk verzuim (onderzoeksplicht van de inspecteur)
3. Kwader trouw
4. Navordering bij fouten
5. Navorderingstermijnen

De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 april 2020 ontvangt u een korting van € 25.ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn de NBA of RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

WWFT

11 juni 2020 – 16.30 uur tot ca 18.45 uur – PEC Stadion Zwolle
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
1. Risicomanagement en risicoanalyse
2. UBO’s
3. Cliëntenonderzoek
4. Wie zijn PEP
5. Objectieve en subjectieve indicatoren
6. Melding van ongebruikelijke transacties

De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 mei 2020 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn de NBA of RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Fiscale boeten

10 september 2020 – 16.30 uur tot 18.45 uur – Hotel Savarin te Rijswijk
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Verzuimboeten
2. Vergrijpboeten
3. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
4. Deelnemingsvormen (medeplegers- en medeplichtige boete)
5. Toerekenen van beboetbare gedragingen aan de rechtspersoon
6. Bewijs in boetezaken

De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrift voor 1 augustus 2020 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van de NBA en RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Informatieplicht en boekenonderzoek

8 oktober 2020 – 16.30 uur tot 18.45 uur – Van der Valk Hotel in Akersloot
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Welke informatie moet aan de Belastingdienst worden verstrekt
2. Fishing expedition
3. Rechtsbescherming
4. De gang van zaken bij een boekenonderzoek
5. Rechten en plichten vóór en tijdens een boekenonderzoek
De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrift voor 1 september 2020 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van de NBA en RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

De gevaren voor de adviseur

12 november 2020 – 16.30 uur tot 18.45 uur – Euroborg Stadion FC Groningen in Groningen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Geheimhoudingsplicht
2. Civielrechtelijke aansprakelijkheid
3. De medeplegersboete
4. De medeplichtige boete
5. Strafrechtelijke vervolging van de adviseur
6. De WWFT in vogelvlucht

De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrift voor 5 oktober 2020 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van de NBA en RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Informatieplicht en boekenonderzoek

10 december 2020 – 16.30 uur tot 18.45 uur – Van der Valk Hotel in Arnhem
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Welke informatie moet aan de Belastingdienst worden verstrekt
2. Fishing expedition
3. Rechtsbescherming
4. De gang van zaken bij een boekenonderzoek
5. Rechten en plichten vóór en tijdens een boekenonderzoek
De kosten voor deelname bedragen € 100,– exclusief BTW. Indien u zich inschrift voor 1 november 2020 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van de NBA en RB ontvangen 2 PE punten, deelnemers van de NOB 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken