Studiebijeenkomsten

ProceD heeft een afgewogen en afwisselend programma studiebijeenkomsten en cursussen over actuele fiscale thema’s op het terrein van het formele belastingrecht en/of boeterecht. Tijdens elke bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over specifieke fiscale onderwerpen die voor uw dienstverlening en advisering van belang zijn. Het programma is afgestemd op de actualiteit en op kwesties waarover veel vragen komen.

U leert van experts over de betreffende onderwerpen en heeft alle ruimte om vragen te stellen en een eigen inbreng te hebben. Het zijn open bijeenkomsten op centrale locaties in Nederland aan het einde van de middag. Zo kunt u deelnemen zonder uw werkdag nodeloos te belasten. ProceD is Cedeo-geaccrediteerd.
Bij deelname ontvangen leden van de RB, NBA PE-punten en leden van de NOB PE-uren.

Programma PE Studiebijeenkomsten

Verzuim- en vergrijpboetes

Donderdag 9 februari 2023
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Arnhem
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Verzuimboetes
• Vergrijpboetes
• Opzet en grove schuld
• Bewijs van boetes
• Deelnemingsvormen

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 januari 2023 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Gevolgen schending administratie- en bewaarplicht

Donderdag 9 maart 2023
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Hotel Savarin Rijswijk

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Administratie plicht
• Bewaarplicht
• Gevolgen schending administratie- en bewaarplicht
• Informatiebeschikking/vereiste aangifte
• Herstel gebreken in administratie- en bewaarplicht
• Bewijsplicht van de inspecteur bij schending administratie- en bewaarplicht

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 februari 2023 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Beroepsprocedure

Donderdag 13 april 2023
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Mac3Park Stadion (PEC Zwolle) Zwolle

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• In acht te nemen termijnen
• Beroepschrift
• Stelplicht
• Op de zaak betrekking hebbende stukken
• Formele verweren
• Mondelinge behandeling
• Werkelijke of forfaitaire kostenvergoeding
• Immateriële schadevergoeding

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 maart 2023 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Suppletieaangifte omzetbelasting

Donderdag 11 mei 2023
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Heracles Stadion Almelo
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Suppletieplicht omzetbelasting
• Termijnen indiening suppletieaangifte omzetbelasting
• Boete bij niet nakoming suppletieplicht
• Boete bij te late betaling
• Nemo teneturbeginsel en suppletieaangifte omzetbelasting

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 april 2023 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken