Studiebijeenkomsten

ProceD heeft een afgewogen en afwisselend programma studiebijeenkomsten en cursussen over actuele fiscale thema’s op het terrein van het formele belastingrecht en/of boeterecht. Tijdens elke bijeenkomst wordt u uitgebreid geïnformeerd over specifieke fiscale onderwerpen die voor uw dienstverlening en advisering van belang zijn. Het programma is afgestemd op de actualiteit en op kwesties waarover veel vragen komen.

U leert van experts over de betreffende onderwerpen en heeft alle ruimte om vragen te stellen en een eigen inbreng te hebben. Het zijn open bijeenkomsten op centrale locaties in Nederland aan het einde van de middag. Zo kunt u deelnemen zonder uw werkdag nodeloos te belasten. ProceD is Cedeo-geaccrediteerd.
Bij deelname ontvangen leden van de RB, NBA PE-punten en leden van de NOB PE-uren.

Programma PE Studiebijeenkomsten

Bewijslastverdeling

Datum: 29 februari 2024
Locatie: Savarin Hotel Rijswijk
Aanvang: 16.30 uur
Einde: 18.45 uur

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
1. Stelplicht en bewijslast
2. Gradaties van het te leveren bewijs
3. Hoe om te gaan met omkering en verzwaring van de bewijslast
4. Bewijs door middel van vermoedens
5. Bewijslast bij boetes
6. Bewijs door middel van getuigen

Indien u vóór 10 februari 2024 inschrijft voor deze studiebijeenkomst betaalt u niet de gebruikelijke € 125,– maar slechts € 95,– exclusief BTW.

ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf vast te stellen of deze studiebijeenkomst past binnen de door hen opgestelde PE-portfolio. Naar onze mening kwalificeert deze studiebijeenkomst voor NOB leden voor PE-uren.

U kunt zich voor de studiebijeenkomst aanmelden via onze website www.proced.nl. Ook kunt u een e-mailtje sturen naar irene@proced.nl

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Bezwaar- en beroepsprocedure

Datum: 7 maart 2024
Locatie: Van der Valk Hotel Arnhem
Aanvang: 16.30 uur
Einde: 18.45 uur
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
1. Ontvankelijkheid (in acht te nemen termijnen)
2. Formele verweren
3. Inzagerecht in het dossier
4. Hoorzitting
5. Zaakstukken in de zin van 8:42 AWB
6. Geheimhoudingsprocedure
7. Getuigenverhoor tijdens mondelinge
Indien u vóór 2 februari 2024 inschrijft voor deze studiebijeenkomst betaalt u niet de gebruikelijke € 125,– maar slechts € 95,– exclusief BTW.

ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf vast te stellen of deze studiebijeenkomst past binnen de door hen opgestelde PE-portfolio. Naar onze mening kwalificeert deze studiebijeenkomst voor NOB leden voor PE-uren.

U kunt zich voor de studiebijeenkomst aanmelden via onze website www.proced.nl. Ook kunt u een e-mailtje sturen naar irene@proced.nl

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Beoordeling arbeidsrelaties door de Belastingdienst (VOL)

Datum: 11 april 2024
Locatie: Van der Valk Hotel Hilversum – De Witte Bergen in Eemnes
Aanvang: 1630 uur
Einde: 18.45 uur
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1. Voortgangsbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2. Het handhavingsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst
3. Het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden
4. Het Deliveroo-arrest: Wanneer is de arbeidsrelatie aan te merken als dienstverband en wanneer als overeenkomst van opdracht.
5. Wat te doen tegen een aanwijzing om de zzp’er(s) in loondienst te nemen.
Indien u vóór 20 februari a.s. inschrijft voor deze studiebijeenkomst betaalt u niet de gebruikelijke € 125,– maar slechts € 95,– exclusief BTW.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf vast te stellen of deze studiebijeenkomst past binnen de door hen opgestelde PE-portfolio. Naar onze mening kwalificeert deze studiebijeenkomst voor NOB leden voor PE-uren.
U kunt zich voor de studiebijeenkomst niet meer aanmelden.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Fiscale vergrijpboete

Datum: 16 mei 2024
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
Aanvang: 16.30 uur
Einde: 18.45 uur
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
1. Soorten vergrijpboete
2. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
3. Opzet en grove schuld
4. Bewijs van Boetes
5. Deelnemingsvormen (o.a. medeplegersboete)
6. Toerekenen beboetbare gedraging aan de rechtspersoon
Indien u vóór 12 april 2024 inschrijft voor deze studiebijeenkomst betaalt u niet de gebruikelijke € 125,– maar slechts € 95,– exclusief BTW.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf vast te stellen of deze studiebijeenkomst past binnen de door hen opgestelde PE-portfolio. Naar onze mening kwalificeert deze studiebijeenkomst voor NOB leden voor PE-uren.
U kunt zich voor de studiebijeenkomst aanmelden via onze website www.proced.nl. Ook kunt u een e-mailtje sturen naar irene@proced.nl

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken