Snel en trefzeker
      bij geschillen
            met de fiscus
Altijd een scherpe
      blik als het gaat
            om formeel belastingrecht
De wijsheid in pacht
      bij het succesvol procederen
            tegen de belastingdienst

PROCED: SPECIALIST IN FORMEEL BELASTINGRECHT EN FISCALE (BOETE)PROCEDURES

Bent u het oneens met een belastingaanslag van een cliënt? Of heeft u zelf een conflict met de Belastingdienst? Loopt het boekenonderzoek dat de belastinginspecteur bij één van uw cliënten is gestart, uit de hand en dreigen hoge boeten?

ProceD kan dan uitkomst bieden. Vaak door toch nog met de Belastingdienst tot een optimale oplossing te komen. Soms ook door een formele procedure te starten, zo nodig op het scherp van de snede.

ProceD: optimaal resultaat

Om een geschil met de Belastingdienst tot een goed einde te brengen, is het absoluut noodzakelijk precies te weten hoe de hazen lopen. Hoe moet je een gesprek voorbereiden en voeren? Hoe breng je de argumenten op een effectieve wijze naar voren? Wat is het maximaal haalbare resultaat en wanneer heeft het zin de gang naar de rechter te maken?

ProceD beschikt over alle benodigde kennis en ervaring om met succes de strijd aan te gaan. Voor uzelf of voor één van uw cliënten.

ProceD: ondersteunt advieskantoren

Voor veel administratie-, accountants- en belastingadvieskantoren is formeel belastingrecht geen dagelijkse kost. Wanneer een van hun cliënten bij een geschil met de Belastingdienst behoefte heeft aan professionele en specialistische ondersteuning, biedt ProceD uitkomst. Dat is ook in het belang van de advieskantoren zelf. Wanneer een bestuurlijke boete aan een cliënt wordt opgelegd, kan dat immers ook tot medeplegersboete voor het advieskantoor leiden. Daarom is het absoluut noodzakelijk om bij de eerste aankondiging van een boete aan een cliënt direct deskundige ondersteuning in te roepen. Wij hebben ruime ervaring met het bieden van deze ondersteuning.

ProceD: begeleidt het gehele traject

Soms kan een geschil met de Belastingdienst niet in goed overleg worden opgelost en moet de rechter eraan te pas komen. ProceD is gespecialiseerd in fiscale procesvoering. Onze eerste inzet is echter om de gang naar de rechter te vermijden. Wij weten uit ervaring dat de kans daarop het grootst is wanneer in een vroegtijdig stadium deskundige ondersteuning wordt ingeroepen. En zeker als de Belastingdienst overgaat tot een boekenonderzoek, is het zaak zo snel mogelijk de benodigde expertise in te roepen. Daarmee vermindert u de kans op te hoge navorderingsaanslagen of naheffingsaanslagen. ProceD heeft de kennis en ervaring om u hierbij effectief bij te staan.

ProceD: specialist bij uitstek

ProceD richt zich volledig op geschilsituaties met de Belastingdienst. Wij geven geen belastingadviezen, verzorgen geen aangiften en stellen geen jaarrekeningen op.

ProceD opereert bovendien volstrekt onafhankelijk van kantoren die deze diensten wel verlenen. Ook doet ProceD geen invorderingszaken en fiscale strafzaken.

Heeft u of één van uw cliënten een conflict met de Belastingdienst, neem dan vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, via een mail naar info@proced.nl.

Programma studiebijeenkomsten

ProceD is Cedeo-geaccrediteerd en ondersteunt u graag bij het verdiepen en up-to-date houden van uw vakkennis. Hieronder vindt u het programma voor de komende bijeenkomsten.

Vereiste aangifte en omkering van de bewijslast

Donderdag 8 september 2022
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Formele gebreken aan de aangifte
• Materiele gebreken aan de aangifte
• Bewustheidscriterium
• Bewijslast van de inspecteur
• Gevolgen omkering en verzwaring van de bewijslast
• Verweer tegen omkering en verzwaring van de bewijslast

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 augustus 2022 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Bezwaarprocedure

Donderdag 10 november 2022
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Abe Lenstra Stadion Heerenveen
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• In acht te nemen termijnen
• Formele verweren
• Inzagerecht
• Zaakstukken
• Hoorzitting
• Uitblijven beslissing op bezwaar
• Dwangsom
• Kostenvergoeding
De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 oktober 2022 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Stelplicht en bewijslast

Donderdag 8 december 2022
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Akersloot

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Stelplicht
• Gradaties van bewijslast
• Bewijs aan de hand van vermoedens
• Bewijslast bij fiscale boetes
• Bewijslast door middel van getuigen

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 november 2022 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

Verzuim- en vergrijpboetes

Donderdag 9 februari 2023
16.30 uur tot 18.45 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Arnhem
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Verzuimboetes
• Vergrijpboetes
• Opzet en grove schuld
• Bewijs van boetes
• Deelnemingsvormen

De kosten voor deelname bedragen € 120,– exclusief BTW. Indien u zich inschrijft voor 1 januari 2023 ontvangt u een korting van € 25.
ProceD is een door Cedeo erkende onderwijsinstelling. Deelnemers die lid zijn van het RB ontvangen 2 PE punten. Leden van de NBA dienen zelf te bepalen of deze studiebijeenkomst past binnen hun PE-portfolio. Leden van de NOB kunnen zelf bepalen of de studiebijeenkomst kwalificeert voor 2 PE uren.

Aanmelden voor studiebijeenkomst »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Procesgedrag gemachtigde in parkeerbelastingzaak levert misbruik van recht op https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/procesgedrag-gemachtigde-in-parkeerbelastingzaak-levert-misbruik-van-recht-op/

Kennisgroepstandpunten moeten worden openbaar gemaakt. https://www.proced.nl/actualiteiten/kennisgroepstandpunten-standpunten-kennisgroep-moeten-openbaar-worden-gemaakt/

Kennisgroepstandpunten hebben materieel dezelfde waarde als formeel vastgesteld beleid! https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/kennisgroepstandpunten-zijn-geen-persoonlijke-beleidsopvattingen-voor-intern-beraad/