Medeplegersboetes

Wanneer opzettelijk een onjuiste aangifte wordt ingediend, kan de Belastingdienst besluiten naast de belastingplichtige ook de adviseur een boete opleggen: een zogenaamde medeplegersboete (ofwel een Vierde Tranche-boete).

Vaak legt de Belastingdienst dan zelfs een boete aan de adviseur op van maar liefst 100% van de door zijn klant te weinig betaalde belasting, terwijl de klant dan niet zelden zelf een lagere boete krijgt opgelegd.

De Belastingdienst moet dan wel aantonen dat de adviseur ‘nauw en bewust’ met de klant heeft samengewerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een klant willens en wetens te weinig omzetbelasting afdraagt en de adviseur dat wist en geen afstand van de klant neemt (door deze de deur te wijzen). Maar het kan ook bijvoorbeeld het opzettelijk doen van een te lage aangifte voor de loonbelasting of vennootschapsbelasting.

ProceD ondersteunt adviseurs bij het voorkomen van een medeplegersboete en is ook zeer ervaren in het leveren van juridisch verweer wanneer de Belastingdienst deze aankondigt of oplegt.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken