Actualiteiten

Woo-besluit over de duiding van het Deliveroo-arrest

Het Ministerie van Financiën heeft vandaag (eindelijk) een beslissing genomen op ons Woo-verzoek van 16 augustus 2023 om openbaar making van memo’s, plan van aanpak, draaiboek, praktijkhandleidingen en werkinstructies voor medewerkers van de Belastingdienst voor het (opnieuw) beoordelen van arbeidsrelaties. Aanleiding van ons verzoek was het arrest van 24 maart 2023 van de Hoge Raad

Lees verder »

Derde deelbesluit openbaarmaking standpunten kennisgroep Formeel Recht

Het Ministerie van Financiën heeft op 29 augustus 2023 op het Woo-verzoek van ProceD de standpunten uit het jaar 2018 van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt. Ons kantoor heeft het Ministerie van Financiën op 22 augustus 2022, naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 12 juli 2022, verzocht om alle nog

Lees verder »

Ministerie van Financiën maakt alsnog drie memo’s/kennisgroepstandpunten openbaar over deelnemersboeten

Het Ministerie van Financiën heeft in een gewijzigde beslissing d.d. 7 februari 2023 alsnog een drietal memo’s/kennisgroepstandpunten integraal openbaar gemaakt die betrekking hebben op boeten in de zin van artikel 5:1, lid 2 Awb en artikel 67o Awr, de zgn deelnemersboeten. Middels haar verzoek van 20 augustus 2018 (sic!) had ProceD om openbaarmaking van deze

Lees verder »

Belastingdienst gaat signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen in de loop van 2023 weer onderzoeken.

De Belastingdienst streeft er naar om signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen zo snel mogelijk te onderzoeken. De behandeling van een groot deel van signalen, die de Belastingdienst van burgers, bedrijven en andere [overheidsinstanties krijgt, werd sinds 2020 opgeschort nadat de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) moest worden uitgezet. Om dergelijke signalen weer conform de AVG-wetgeving te

Lees verder »

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de registratie in de zwarte lijst Fraude Signalering Voorziening (FSV) wordt uiteengezet. Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in één van de twee hiervoor genoemde zwarte lijsten maken

Lees verder »

Boete van tafel voor fraude met giftkwitanties door belastingambtenaar

Het Hof Den Haag heeft besliste in een uitspraak van 21 juli 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1649, dat een aan een bij fraude met giftkwitanties betrokken belastingambtenaar opgelegde vergrijpboete moest worden verminderd tot nihil. Het Hof zag aanleiding tot vermindering van de boete omdat de betrokken belastingambtenaar strafontslag had gekregen vanwege de onrechtmatige giftenaftrek. Ten aanzien van het

Lees verder »

Standpunten kennisgroep moeten openbaar worden gemaakt.

De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 12 juli jl. geoordeeld dat de Belastingdienst delen van het Handboek “Fiscale eenheid in de omzetbelasting” én een tweetal kennisgroepstandpunten inzake de fiscale eenheid in de omzetbelasting openbaar moet maken. Op 10 april 2019 heeft eiseres bij het Ministerie van Financiën een verzoek om informatie op grond

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]