Actualiteiten

Waarom de Belastingdienst niet te vertrouwen is

Moet de Belastingdienst bij het opleggen van een aanslag altijd openheid van zaken geven? Deze vraag kan, naar mijn mening, niet anders dan bevestigend worden beantwoord. Burgers moeten de overheid en zeker de Belastingdienst kunnen vertrouwen en zouden erop moeten kunnen rekenen dat de inspecteur bij de uitoefening van zijn taak (in beginsel) volledige transparantie

Lees verder »

Suppletieplicht omzetbelasting in strijd met nemo-tenetur beginsel!

Op 10 juli jl. heeft de strafkamer van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch bepaald dat de plicht om een suppletieaangifte omzetbelasting in te dienen in strijd is met het nemo tenetur-beginsel. Het Hof overwoog dat in artikel 10a, Awr jo. artikel 15, Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 voor belastingplichtigen een wettelijke suppletieplicht is neergelegd. De belastingplichtige is gehouden

Lees verder »

Gegevens in database vormen op de zaak betrekking hebbend stuk

Gegevens die de Belastingdienst opslaat in een database vormen een op de zaak betrekking hebbend stuk voor zover die gegevens betrekking hebben op de betreffende belastingplichtige. Dat oordeelde de Hoge Raad in een overzichtsarrest op 4 mei jl. De zaak waarin de Hoge Raad op 4 mei jl. arrest wees, vormde onderdeel van een cluster

Lees verder »

Inkeerregeling toch niet geheel afgeschaft!

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van Tweede Kamer lid Pieter Omtzigt waardoor de inkeerregeling per 1 januari 2018 toch niet helemaal wordt afgeschaft. Het amendement van Omtzigt bewerkstelligt dat alleen zwartspaarders vanaf 1 januari a.s. niet meer kunnen inkeren. Daarmee wordt aan zwartspaarders een signaal afgegeven dat het niet aangeven van buitenlands

Lees verder »

Fiscus ontziet niets en niemand bij jacht op zwartspaarders

In de strijd met de zwartspaarders wordt geen middel door de Belastingdienst ongemoeid gelaten. Om het in voetbaltermen uit te drukken: de fiscus gaat er met een gestrekt been in! Daarbij heeft de Belastingdienst bij de verschillende rechters ook nog eens flink de wind in de zeilen. Vorig jaar september oordeelde het Zwitserse Federale Hof

Lees verder »

Het is de Hoge Raad ernst met de rechtsbescherming van burgers.

In een aantal recente uitspraken heeft de Hoge Raad laten zien dat het hem ernst is met de rechtsbescherming van burgers. De arresten van 24 februari jl. waarin de Hoge Raad de Belastingdienst verbiedt om voor de controle van rittenregistraties gebruik te maken van gegevens die middels ANPR-camera’s zijn verkregen, hebben zelfs de landelijke pers

Lees verder »

Fiscus is terughoudend met het beboeten van facilitators!

De Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2014 slechts drie (zgn Vierde Tranche) boetes opgelegd aan medeplegende facilitators. Dat heeft het Ministerie van Financiën op 21 december jl. bekend gemaakt op een WOB verzoek van ProceD. Het Ministerie zegt in een aanvullend schrijven van 20 januari 2017 niet bij te houden of de beboete adviseurs al

Lees verder »

Jacht op zwart geld over de rug van de adviseurs!

Staatssecrataris Wiebes heeft de Tweede Kamer op 17 januari jl. een brief gestuurd met verdere voornemens tegen belastingontduiking. In deze brief kondigt Wiebes een drietal zeer opzienbarende maatregelen aan. Ten eerste is hij van plan de inkeerregeling af te schaffen. Ten tweede acht de staatssecretaris het wenselijk dat het verschoningsrecht van advocaten en notarissen wordt

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Driekwart geeft Airbnb-inkomsten niet netjes op https://t.co/Ep0fFStONl

Extra dividendbelasting vanwege veel grotere belastingontwijking . https://t.co/dzcznHfss4

Twintig coronafraudeurs vervolgd, tientallen ontvangen laatste waarschuwing https://t.co/xQ0hOc5kJZ

Corona | Accountants krijgen steeds vaker ‘sjoemelverzoeken’ noodsteun https://t.co/QtrEOCG5sh

Kamer wil sneller duidelijkheid voor duizenden toeslagouders https://t.co/N7HovPvBXV