Actualiteiten

Ministerie van Financiën maakt alsnog drie memo’s/kennisgroepstandpunten openbaar over deelnemersboeten

Het Ministerie van Financiën heeft in een gewijzigde beslissing d.d. 7 februari 2023 alsnog een drietal memo’s/kennisgroepstandpunten integraal openbaar gemaakt die betrekking hebben op boeten in de zin van artikel 5:1, lid 2 Awb en artikel 67o Awr, de zgn deelnemersboeten. Middels haar verzoek van 20 augustus 2018 (sic!) had ProceD om openbaarmaking van deze

Lees verder »

Belastingdienst gaat signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen in de loop van 2023 weer onderzoeken.

De Belastingdienst streeft er naar om signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen zo snel mogelijk te onderzoeken. De behandeling van een groot deel van signalen, die de Belastingdienst van burgers, bedrijven en andere [overheidsinstanties krijgt, werd sinds 2020 opgeschort nadat de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) moest worden uitgezet. Om dergelijke signalen weer conform de AVG-wetgeving te

Lees verder »

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de registratie in de zwarte lijst Fraude Signalering Voorziening (FSV) wordt uiteengezet. Mensen die daadwerkelijk schade hebben geleden door een registratie in één van de twee hiervoor genoemde zwarte lijsten maken

Lees verder »

Boete van tafel voor fraude met giftkwitanties door belastingambtenaar

Het Hof Den Haag heeft besliste in een uitspraak van 21 juli 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1649, dat een aan een bij fraude met giftkwitanties betrokken belastingambtenaar opgelegde vergrijpboete moest worden verminderd tot nihil. Het Hof zag aanleiding tot vermindering van de boete omdat de betrokken belastingambtenaar strafontslag had gekregen vanwege de onrechtmatige giftenaftrek. Ten aanzien van het

Lees verder »

Standpunten kennisgroep moeten openbaar worden gemaakt.

De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 12 juli jl. geoordeeld dat de Belastingdienst delen van het Handboek “Fiscale eenheid in de omzetbelasting” én een tweetal kennisgroepstandpunten inzake de fiscale eenheid in de omzetbelasting openbaar moet maken. Op 10 april 2019 heeft eiseres bij het Ministerie van Financiën een verzoek om informatie op grond

Lees verder »

Zwarte lijst FSV van de Belastingdienst in strijd met de wet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in haar rapport van 29 oktober jl. een keihard oordeel gegeven over de Fraude Signalering Voorziening (FSV), een door de Belastingdienst bijgehouden zwarte lijst van als fraudeur aangemerkte burgers. De Belastingdienst had nooit persoonsgegevens mogen verwerken in de FSV op de manier waarop dit jarenlang gebeurde. Veel van de kernbeginselen

Lees verder »

Opgelegde plegersboete aan belastingadviseur vernietigd wegens onvoldoende bewijs opzet of grove schuld.

De Rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 22 juni jl. geoordeeld dat de inspecteur niet heeft bewezen dat een belastingadviseur opzettelijk een onjuiste overlijdensaangifte inkomstenbelasting van één van zijn cliënten heeft ingediend. De feiten in deze zaak zijn uitermate opmerkelijk. Belanghebbende was van 1979 tot 1 april 2007 partner van een belastingadvieskantoor. Na

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken