Actualiteiten

Gaat het College Bescherming Persoonsgegevens optreden tegen convenant van de Belastingdienst en de Politie?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna: CBP) eist opheldering van de Belastingdienst over het nieuwe convenant dat zij onlangs met de Politie sloot over het medegebruik door de Belastingdienst van de bij de Politie in gebruik zijnde ANPR camera’s. Onlangs werd bekend dat de Politie en de Belastingdienst een nieuw convenant gesloten hebben dat het vorige

Lees verder »

Procederen tegen de Belastingdienst: een vak apart

Deskundig advies vragen bij het doen van belastingaangifte is heel gebruikelijk. Menig ondernemer of particulier schakelt daarvoor een fiscalist in. Maar wat is wijsheid wanneer de Belastingdienst allerlei vragen gaat stellen? Die zouden zomaar de voorbode kunnen zijn van een navordering en een boete en daarmee van een langdurige en gecompliceerde procedure? Is het verstandig

Lees verder »

Pseudo-eindheffing hoge vertrekvergoeding toelaatbaar

Op 20 juni jl heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie van de Staatssecretaris gehonoreerd tegen de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 12 februari 2013. In die uitspraak oordeelde het Hof dat de pseudo-eindheffing voor hoge vertrekvergoedingen in strijd was met artikel 1 Eerste Protocol EVRM voor zover de (materieel) terugwerkende kracht van

Lees verder »

Belastingdienst gooit € 203 miljoen weg met geflopt ICT-project

De NRC onthulde op 21 juni jl. dat de belastingdienst € 203 miljoen heeft besteed aan een totaal mislukt automatiseringsproject, waarvan de ontwikkeling vele jaren heeft geduurd. Dit nieuwe systeem had alle belastingen moeten innen en toeslagen moeten uitbetalen. Hoewel het project al jaren met grote problemen kampte en de ambtelijke top al 2009 overwoog

Lees verder »

Maak ook dit jaar weer bezwaar tegen crisisheffing!

ProceD adviseert werkgevers die dit jaar onder de crisisheffing vallen om bezwaar aan te tekenen tegen deze zeer omstreden heffing. Werkgevers zijn de crisisheffing verschuldigd indien zij aan één of meerdere werknemers in 2013 een loon hebben betaald van méér dan € 150.000. Deze loonheffing, die ten laste van de werkgever komt, bedraagt 16% van

Lees verder »

Belastingdienst sluit steeds vaker compromis met belastingplichtigen buiten de adviseur om!

Steeds vaker blijkt de belastingdienst in geschillen een compromis te sluiten met belastingplichtigen zonder dat adviseur hiervan kennis heeft. Met name in de Super de Boer-zaken en in de lopende onderzoeken met betrekking tot onjuiste toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting (en met name de afdrachtvermindering onderwijs) blijkt de Belastingdienst in meer dan incidentele

Lees verder »

ProceD start procedure tegen onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting.

ProceD is een procedure gestart tegen een navorderingsaanslag erfbelasting die de Belastingdienst heeft opgelegd met gebruikmaking van de onbeperkte navorderingtermijn. Sinds 1 januari 2012 is in artikel 66 lid 3 van de Successiewet bepaald dat de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur ten aanzien van de erfbelasting over buitenlands vermogen niet vervalt. Deze wijziging is ingevoerd in

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingdienst heeft storing op eerste dag aangifte doen https://t.co/txkK55fmDo

Terugkeer van de crisisheffing? Uit het RTL-verkiezingsdebat bleek dat de zes grootste politieke partijen van mening zijn dat de rekening van de coronacrisis bij de best verdienende Nederlanders terecht moet komen komen! https://t.co/SMLH6jZZTh

OM vervolgt oud-directie en accountant van De Skihut. https://t.co/CmlNJar6GW

Belastingaangifte: Hier moet je op controleren https://t.co/rHqUMYi6Q3

Fout Belastingdienst: te veel toeslag betaald aan arbeidsmigranten https://t.co/QIpzKZCN1B