Specialistische ondersteuning

ProceD: steun en toeverlaat tijdens een boekenonderzoek

Belastingadviseurs worden in hun dagelijks praktijk geconfronteerd met zeer veel uiteenlopende onderwerpen en vraagstukken. Zo nu en dan speelt formeel belastingrecht daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een klant aan een boekenonderzoek wil onderwerpen of als de inspecteur nadere informatie verlangt via een vragenbrief. Ook voert de Belastingdienst met grote regelmaat vestigingsplaatsonderzoeken uit naar rechtspersonen die naar buitenlands recht zijn opgericht. In dergelijke gevallen is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk stadium specialistische hulp in te schakelen, om te voorkomen dat een geschil met de Belastingdienst onnodig escaleert.

ProceD houdt zich uitsluitend bezig met formeel belastingrecht en is op dit gebied binnen Nederland een van de meest een vooraanstaande spelers.

ProceD gaat graag samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw klant en kent daarbij de wegen om, als dat mogelijk is, tot een compromis met de Belastingdienst te komen. Wanneer een fiscale procedure onvermijdelijk is, biedt ProceD ook daarbij ondersteuning, op basis van grote deskundigheid en jarenlange ervaring.

ProceD biedt ook cursussen voor adviseurs aan, desgewenst ook ‘in company’.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

Het is essentieel om bij het begin van een boekenonderzoek met de Belastingdienst duidelijke afspraken te maken over het verloop daarvan. De belastingplichtige mag bijvoorbeeld zelf bepalen wie de vragen van de Belastingdienst beantwoordt en heeft er ook recht op te weten welke documenten tijdens het boekenonderzoek in het dossier worden opgenomen. Bovendien dient de Belastingdienst het Handboek Controle van de Belastingdienst stipt na te leven.

Soms wordt tijdens het boekenonderzoek duidelijk dat de Belastingdienst mogelijk vergrijpboeten zal gaan opleggen. Dan ontstaat een spanningsveld tussen de vergaande informatieplicht jegens de fiscus en het zwijgrecht van de belastingplichtige, waardoor soms onduidelijk is of vragen van de Belastingdienst nog wel moeten worden beantwoord.

De adviseurs van ProceD zijn bij uitstek bekend met de vele regels die de Belastingdienst in acht moet nemen tijdens een boekenonderzoek en staan u graag bij.