Uitspraken

Ook recht op immateriële schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar? (Hoge Raad 15 februari 2019)

Op 3 april 2014 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen een door haar verrichte voldoening op aangifte op 11 november 2013 van een bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De Inspecteur heeft bij uitspraak van 16 mei 2017 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Belanghebbende heeft

Lees verder »

Heeft de gemachtigde kenbaar gemaakt dat hij elektronisch (e-mailadres) voldoende bereikbaar is? (Hoge Raad 19 oktober 2018)

Belanghebbende heeft bij brief bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting zonder dat daarin de gronden van het bezwaar zijn vermeld. Het bezwaarschrift is ook vanaf het e-mailadres van belanghebbendes gemachtigde verstuurd. De Heffingsambtenaar heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief bevestigd. Deze brief is per post verzonden aan het in het bezwaarschrift genoemde adres.

Lees verder »

Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Verzoek om getuigenverhoor moet worden gespecificeerd. (HR 5 oktober 2018)

Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting over 2000 tot en met 2004 opgelegd op grond van de uitkomsten van een controle-onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD-ECD. Daarin is het vermoeden uitgesproken dat in de administratie van belanghebbende valse facturen voorkwamen tot bedragen van € 2 miljoen per jaar. Het Hof heeft geen gevolg gegeven aan

Lees verder »

Inspecteur moet strafdossier in procedure inbrengen

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. weer een tweetal arresten gewezen over de uitleg van artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat artikel is bepaald dat de inspecteur alle op een zaak betrekking hebbende stukken in een procedure dient over te leggen. In één van de procedures oordeelt de Hoge Raad dat

Lees verder »

Inspecteur moet interne taxatiedossiers in procedure inbrengen

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. weer een tweetal arresten gewezen over de uitleg van artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat artikel is bepaald dat de inspecteur alle op een zaak betrekking hebbende stukken in een procedure dient over te leggen. In onderhavige casus was voor het Hof onder meer in

Lees verder »

Groepsverzoek aan Zwitserland is geen fishing expedition

De Belastingdienst heeft op 23 juli 2015 op grond van het Verdrag tussen Nederland en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting aan de Zwitserse Belastingdienst het verzoek gedaan een overzicht te verstrekken van rekeninghouders die een woonadres in Nederland hebben en die er onvoldoende blijk van hebben gegeven dat zij aan hun fiscale verplichtingen

Lees verder »

Artikel 10a Awr is niet strafbaar! Plicht om suppletie aangifte OB in te dienen op basis van 10a Awr is in strijd met het nemo tenetur beginsel.

De strafkamer van het Hof Den Bosch heeft in haar uitspraak van 10 juli jl een tweetal zeer belangrijke uitspraken gedaan. Ten eerste bepaalde de strafkamer het Hof dat uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de suppletieverplichting volgde dat de wetgever niet had (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Driekwart geeft Airbnb-inkomsten niet netjes op https://t.co/Ep0fFStONl

Extra dividendbelasting vanwege veel grotere belastingontwijking . https://t.co/dzcznHfss4

Twintig coronafraudeurs vervolgd, tientallen ontvangen laatste waarschuwing https://t.co/xQ0hOc5kJZ

Corona | Accountants krijgen steeds vaker ‘sjoemelverzoeken’ noodsteun https://t.co/QtrEOCG5sh

Kamer wil sneller duidelijkheid voor duizenden toeslagouders https://t.co/N7HovPvBXV