Uitspraken

Niet invullen trustvraag leidt tot omkering en verzwaring bewijslast

De Hoge Raad oordeelt dat het niet invullen van de trustvraag in het aangiftebiljet leidt tot het niet doen van de vereiste aangifte waardoor de sanctie van omkering en verzwaring van bewijslast gerechtvaardigd is. Immers, het niet beantwoorden van de trustvraag doet de kans ontstaan dat te weinig belasting wordt geheven. Belanghebbende was in 2008

Lees verder »

Hof legt verkeerde maatstaf aan voor aanwezigheid (voorwaardelijk) opzet

Dat een belastingplichtige had moeten weten dat zijn voldoening op aangifte omzetbelasting onjuist was, brengt niet mee dat hem de voor opzet vereiste bewustheid met betrekking tot die onjuistheid kon worden verweten. Verder konden de omstandigheden dat de belastingplichtife geen openheid van zaken had gegeven en dat hij het laakbare van zijn gedragingen niet had

Lees verder »

Belastingadviseur kreeg aangiftebrief als buitenlands belastingplichtige maar was binnenlands belastingplichtig. Omkering en verzwaring van bewijslast wegens niet doen vereiste aangifte? Verlenging aanslagtermijn bij vervallen informatiebeschikking?

De Hoge Raad heeft in dit arrest een tweetal knopen doorgehakt. Allereerst was de vraag aan de orde of de termijn voor het opleggen van de aanslag na het geven van een informatiebeschikking ook wordt verlengd indien de informatiebeschikking nadien vervalt. Een redelijke wetstoepassing brengt, aldus de Hoge Raad, mee dat deze termijnverlenging eindigt op het

Lees verder »

Voorwaarden voor beroep op vertrouwensbeginsel na expliciete uitlating van de inspecteur in rapport boekenonderzoek.

In zijn arrest van 10 december 2021 heeft de Hoge Raad voorwaarden geformuleerd in welke gevallen een belastingplichtige vertrouwen kan ontlenen aan een bewuste standpuntbepaling van de inspecteur in een (vorig) controlerapport. Wanneer de inspecteur zich in het controlerapport expliciet heeft uitgelaten over een aangelegenheid, kan belastingplichtige een beroep doen op het vertrouwensbeginsel indien die

Lees verder »

Vergrijpboete na BTW-suppletie in strijd met nemo tenetur

Het Hof Den Bosch heeft op 19 november 2021 in een uitspraak geoordeeld dat de inspecteur geen vergrijpboete mag opleggen als de suppletie aangifte omzetbelasting over 2013 eerst wordt gedaan nadat er in het kader van een boekenonderzoek vragen zijn gesteld omtrent samenstelling van de balanspost omzetbelasting per 31 december 2014. In het kader van

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingtelefoon is slecht bereikbaar https://t.co/hmSCGZsiGX

Compensatie spaartaks dreigt fiscus te overspoelen https://t.co/kr7OjIoMPF

Wat zijn de gevolgen van erkenning van institutioneel racisme bij de fiscus? https://t.co/2uN90nc0VK

'Grote familiebedrijven kwetsbaar zonder fiscale vrijstelling bij opvolging' . https://t.co/QdKsZdMdCE

Tuchtklacht kan nieuw licht werpen op boekhoudfraude bij accountant Accon . https://t.co/Nn9S1kjEdB