Publicaties

Hoge Raad biedt nauwelijks rechtsherstel aan gedupeerden Project 1043/FSV

Nadat de staatssecretaris van Financiën op 6 december 2021 aan de Tweede Kamer2 liet weten de opties te verkennen tot een passende tegemoetkoming voor burgers en bedrijven die zijn benadeeld door het onrechtmatig gebruik van de applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV) door de Belastingdienst, kwam de Hoge Raad in zijn arrest van 10 december 20213

Lees verder »

De administratie- en bewaarplicht moet uit de informatiebeschikking van artikel 52a, Awr

De informatiebeschikking, die de inspecteur aan een belastingplichtige kan afgeven, zou zich niet langer moeten uitstrekken tot de administratie- en bewaarplicht. Ook drie recente uitspraken van de Hoge Raad maken duidelijk dat de informatiebeschikking en de administratie- en bewaarplicht een weinig gelukkige combinatie is. Een informatiebeschikking kan er immers niet toe leiden dat een ontbrekende

Lees verder »

Medeplegersboete van € 125.000 voor belastingadviseur van tafel!

De Rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak van 10 juni jl. een medeplegersboete van € 125.000 vernietigd. De boete was aan een belastingadviseur opgelegd omdat zij betrokken was bij een Malta-structuur. De Rechtbank oordeelde dat de belastingadviseur ten aanzien van de vraag of de Maltese vennootschappen al dan niet in Nederland gevestigd waren een pleitbaar

Lees verder »

Gaat mini-enquête leiden tot meer transparantie bij de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft recent moeten toegeven dat zij zich op meerdere fronten heeft schuldig gemaakt aan etnisch profileren. Niet alleen bij de toeslagenaffaire werden belastingplichtigen geselecteerd op een tweede nationaliteit maar ook bij de controle module voorlopige aanslagen hield de Belastingdienst er een dergelijk werkwijze op na. Daarnaast bleek dat de Belastingdienst er al sinds

Lees verder »

Het Protocol AAFD

Op 1 juli 2015 is het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (hierna: Protocol)2 tussen het College van Procureurs Generaal en de Belastingdienst in werking getreden. Hierin is vastgelegd hoe de Belastingdienst mogelijke fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen die

Lees verder »

Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2015 acht medepleegboeten opgelegd aan facilitators

Op verzoek van ProceD heeft de Staatssecretaris van Financiën op 16 november jl. bekend gemaakt dat er sinds 1 januari 2015 acht medepleegboeten zijn opgelegd aan facilitators. Daarnaast zijn er nog eens tien medepleegboeten opgelegd aan andere belastingplichtigen. De Staatssecretaris heeft tevens bekend gemaakt dat er nog vier facilitators een aankondiging hebben ontvangen dat er

Lees verder »

Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2015 acht medepleegboeten opgelegd aan facilitators

Op verzoek van ProceD heeft de Staatssecretaris van Financiën op 16 november jl. bekend gemaakt dat er sinds 1 januari 2015 acht medepleegboeten zijn opgelegd aan facilitators. Daarnaast zijn er nog eens tien medepleegboeten opgelegd aan andere belastingplichtigen. De Staatssecretaris heeft tevens bekend gemaakt dat er nog vier facilitators een aankondiging hebben ontvangen dat er

Lees verder »

De Belastingdienst slaat door bij het aanpakken van fiscale constructies

De Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) van de Belastingdienst wil dat de bezwaarfase bij een informatiebeschikking wordt afgeschaft en werpt zelfs de vraag op of ook de mogelijkheid tot hoger beroep moet verdwijnen. Daarnaast wil zij de bewijslastverdeling aanpassen in het nadeel van belastingplichtigen. Dat blijkt uit het pleidooi van de CCB tijdens de verhoren van de

Lees verder »

WOB-besluit over het aantal opgelegde vergrijpboeten

Op 4 januari 2017 heeft ProceD bij het Ministerie van Financiën, op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, een verzoek ingediend om bekend te maken hoeveel vergrijpboeten er sinds het belastingjaar 2010 zijn opgelegd op basis van de artikelen 67d en 67e, Awr. Tevens is verzocht daarbij een onderscheid te maken in een drietal

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Discriminatie Belastingdienst bevestigd: toeslagenouders staan sterker https://www.nu.nl/binnenland/6223989/discriminatie-belastingdienst-bevestigd-toeslagenouders-staan-sterker.html

FIOD valt binnen bij ex-raceteambaas Theo E.: is hij 'spin in web' van witwaszaak rond Van Eerd? https://www.telegraaf.nl/nieuws/369506789/fiod-valt-binnen-bij-ex-raceteambaas-theo-e-is-hij-spin-in-web-van-witwaszaak-rond-van-eerd/?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter