Publicaties

Belastingdienst maakt aangepast ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties’ bekend

De Belastingdienst heeft onlangs een aangepaste versie gepubliceerd van het “Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023”. In het plan worden de handhavingsactiviteiten van de Belastingdienst uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van een drietal tranches die gericht zijn op het ‘verstreken en verbeteren van de handhaving’ en de ‘activiteiten die worden ontwikkeld in relatie tot het opheffen van het handhavingsmoratorium’

Lees verder »

Bestaande arbeidsrelaties moeten dit jaar opnieuw worden beoordeeld: Belastingdienst trekt goedkeuring in van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging.

Nog dit jaar zullen alle bestaande arbeidsrelaties die zijn aangegaan op basis van een modelovereenkomst met vrije vervanging opnieuw moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het Deliveroo arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023 heeft de Belastingdienst op 14 augustus jl. bekend gemaakt dat de goedkeuring van dergelijke modelovereenkomsten per 1 januari 2024

Lees verder »

De bewijslast bij fiscale boeten

Om een boete op te leggen kon de belastinginspecteur tot nu toe volstaan met het “aannemelijk maken” van feiten en omstandigheden voor het bewijs van opzet als bestanddeel van een beboetbaar feit. In een recente uitspraak legt de Hoge Raad de lat voor de inspecteur echter veel hoger. Het hoogste Nederlandse rechtscollege stelt nu dat

Lees verder »

Het aloude fraus legis is nog steeds springlevend!

Inleiding Het is inmiddels bijna een eeuw geleden dat het leerstuk van de fraus legis het levenslicht zag in het belastingrecht. In 1926 paste de Hoge Raad dit voor de eerste keer toe in het beroemde Driedagenarrest1. Daarin was de vraag aan de orde of een periodieke uitkering buiten de heffing van successierecht kon worden

Lees verder »

Hoge Raad biedt nauwelijks rechtsherstel aan gedupeerden Project 1043/FSV

Nadat de staatssecretaris van Financiën op 6 december 2021 aan de Tweede Kamer2 liet weten de opties te verkennen tot een passende tegemoetkoming voor burgers en bedrijven die zijn benadeeld door het onrechtmatig gebruik van de applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV) door de Belastingdienst, kwam de Hoge Raad in zijn arrest van 10 december 20213

Lees verder »

De administratie- en bewaarplicht moet uit de informatiebeschikking van artikel 52a, Awr

De informatiebeschikking, die de inspecteur aan een belastingplichtige kan afgeven, zou zich niet langer moeten uitstrekken tot de administratie- en bewaarplicht. Ook drie recente uitspraken van de Hoge Raad maken duidelijk dat de informatiebeschikking en de administratie- en bewaarplicht een weinig gelukkige combinatie is. Een informatiebeschikking kan er immers niet toe leiden dat een ontbrekende

Lees verder »

Medeplegersboete van € 125.000 voor belastingadviseur van tafel!

De Rechtbank Noord-Holland heeft in een uitspraak van 10 juni jl. een medeplegersboete van € 125.000 vernietigd. De boete was aan een belastingadviseur opgelegd omdat zij betrokken was bij een Malta-structuur. De Rechtbank oordeelde dat de belastingadviseur ten aanzien van de vraag of de Maltese vennootschappen al dan niet in Nederland gevestigd waren een pleitbaar

Lees verder »

Gaat mini-enquête leiden tot meer transparantie bij de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft recent moeten toegeven dat zij zich op meerdere fronten heeft schuldig gemaakt aan etnisch profileren. Niet alleen bij de toeslagenaffaire werden belastingplichtigen geselecteerd op een tweede nationaliteit maar ook bij de controle module voorlopige aanslagen hield de Belastingdienst er een dergelijk werkwijze op na. Daarnaast bleek dat de Belastingdienst er al sinds

Lees verder »

Het Protocol AAFD

Op 1 juli 2015 is het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (hierna: Protocol)2 tussen het College van Procureurs Generaal en de Belastingdienst in werking getreden. Hierin is vastgelegd hoe de Belastingdienst mogelijke fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen die

Lees verder »

Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2015 acht medepleegboeten opgelegd aan facilitators

Op verzoek van ProceD heeft de Staatssecretaris van Financiën op 16 november jl. bekend gemaakt dat er sinds 1 januari 2015 acht medepleegboeten zijn opgelegd aan facilitators. Daarnaast zijn er nog eens tien medepleegboeten opgelegd aan andere belastingplichtigen. De Staatssecretaris heeft tevens bekend gemaakt dat er nog vier facilitators een aankondiging hebben ontvangen dat er

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]