Uitspraken

Artikel 10a Awr is niet strafbaar! Plicht om suppletie aangifte OB in te dienen op basis van 10a Awr is in strijd met het nemo tenetur beginsel.

De strafkamer van het Hof Den Bosch heeft in haar uitspraak van 10 juli jl een tweetal zeer belangrijke uitspraken gedaan. Ten eerste bepaalde de strafkamer het Hof dat uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de suppletieverplichting volgde dat de wetgever niet had (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van

Lees verder »

Rechter moet afwijzing van verzoek overlegging stukken motiveren.

Belanghebbenden maakten tevergeefs bezwaar tegen een aantal beslissingen en kennisgevingen van de Belastingdienst, waaronder mededelingen met betrekking tot op aanslagen openstaande bedragen. Zij hebben voorts ingebrekestellingen en dwangsomverzoeken ingediend omdat de Belastingdienst niet tijdig op hun bezwaren heeft beslist. De Inspecteur heeft alle bezwaren en dwangsomverzoeken afgewezen. Nadat het beroep van belanghebbenden door de Rechtbank

Lees verder »

Navordering ten onrechte toegekende combinatiekorting niet mogelijk

Belanghebbende heeft, met behulp van een door de Belastingdienst ter beschikking gesteld aangifteprogramma, voor het jaar 2010 een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) ingediend naar een verlies uit werk en woning van € 10.153. Hij heeft daarbij aangegeven in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek hetgeem tot gevolg had dat dit aangifteprogramma automatisch de inkomensafhankelijke

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingdienst heeft storing op eerste dag aangifte doen https://t.co/txkK55fmDo

Terugkeer van de crisisheffing? Uit het RTL-verkiezingsdebat bleek dat de zes grootste politieke partijen van mening zijn dat de rekening van de coronacrisis bij de best verdienende Nederlanders terecht moet komen komen! https://t.co/SMLH6jZZTh

OM vervolgt oud-directie en accountant van De Skihut. https://t.co/CmlNJar6GW

Belastingaangifte: Hier moet je op controleren https://t.co/rHqUMYi6Q3

Fout Belastingdienst: te veel toeslag betaald aan arbeidsmigranten https://t.co/QIpzKZCN1B