Tijdigheid bezwaar en beroep niet meer ambtshalve getoetst

In navolging van de CRvB besliste de Hoge Raad in zijn arrest van 16 juli jl. dat de rechter de tijdigheid van een bezwaar of beroep in een vorige instantie niet ambtshalve behoort te beoordelen. De CRvB had zulks in zijn arrest van 9 juli 2021 ook al geoordeeld.
De Belastingdienst heeft met dagtekening 27 april 2017 aan belanghebbende een aanslag in de erfbelasting opgelegd en is bij beschikking belastingrente in rekening gebracht. Het daartegen gemaakte bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. In beroep komt de Rechtbank tot het oordeel dat het bezwaarschrift te laat is ingediend maar dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding zodat het bezwaar ontvankelijk is. De Rechtbank heeft daarom de uitspraak op bezwaar vernietigd en het beroep gegrond verklaard. De Rechtbank heeft voorts geoordeeld dat de aanslag in de erfbelasting niet te hoog was.
In hoger beroep oordeelde het Hof dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat het bezwaarschrift (tijdig) ter post is bezorgd zodat niet binnen de geldende termijn bezwaar is gemaakt tegen de aanslag en de beschikking en dat geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, zodat de Inspecteur terecht het bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het Hof heeft het hoger beroep van belanghebbende ongegrond verklaard, de uitspraak van de Rechtbank vernietigd en die van de Inspecteur bevestigd.
In cassatie oordeelde de Hoge Raad dat de rechter de tijdigheid van een bezwaar of beroep in een vorige instantie niet ambtshalve behoort te beoordelen. In zoverre komt de Hoge Raad terug van zijn uitspraak van 1 april 2005. Dit betekent dat de rechtbank het bij het bestuursorgaan gemaakte bezwaar niet ambtshalve wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk mag verklaren, en dat het hof het bij de rechtbank ingestelde beroep of het bij het bestuursorgaan gemaakte bezwaar niet ambtshalve wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk mag verklaren. In dit geval heeft de Rechtbank het bezwaar ontvankelijk geacht. De Inspecteur heeft daarover in hoger beroep niet tijdig geklaagd. Uit voorgaande volgt dat het Hof ten onrechte ambtshalve heeft beoordeeld of belanghebbende tijdig dan wel verschoonbaar te laat bezwaar heeft gemaakt.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1153&showbutton=true

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn 0

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Verdacht autobedrijf in Mariahout blijft tassen vol cash geld accepteren: 3 miljoen euro in dik jaar tijd https://t.co/T1gO1QJSVM

FIOD arresteert belastingadviseurs https://t.co/75zd0GjgKp

Brussel vecht nederlaag in belastingzaak tegen Amazon aan https://t.co/MABm2cInAe

Ouder echtpaar uit Eindhoven doet alsof het jarenlang in Zwitserland woont: miljoen euro boete https://t.co/oQ6JI4AoCl

Rotterdamse kinderdagverblijf wil nieuw onderzoek toeslagenaffaire: ’We zitten al jaren in een gijzeling door de belastingdienst’ https://t.co/LiZVEkd5c2