Uitspraken

Terugwijzing naar Inspecteur wegens schending hoorplicht

In zijn uitspraak van 5 april 2019 oordeelt de Hoge Raad dat uit het uitblijven van een reactie op het verzoek van de inspecteur om een afspraak te maken voor een hoorgesprek niet mag worden afgeleid dat een belanghebbende afstand doet van zijn recht om te worden gehoord. Omdat belanghebbende geen gevolg had gegeven aan

Lees verder »

Ook recht op immateriële schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar? (Hoge Raad 15 februari 2019)

Op 3 april 2014 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen een door haar verrichte voldoening op aangifte op 11 november 2013 van een bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De Inspecteur heeft bij uitspraak van 16 mei 2017 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Belanghebbende heeft

Lees verder »

Heeft de gemachtigde kenbaar gemaakt dat hij elektronisch (e-mailadres) voldoende bereikbaar is? (Hoge Raad 19 oktober 2018)

Belanghebbende heeft bij brief bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting zonder dat daarin de gronden van het bezwaar zijn vermeld. Het bezwaarschrift is ook vanaf het e-mailadres van belanghebbendes gemachtigde verstuurd. De Heffingsambtenaar heeft de ontvangst van het bezwaarschrift bij brief bevestigd. Deze brief is per post verzonden aan het in het bezwaarschrift genoemde adres.

Lees verder »

Late overlegging strafdossier schaadt belanghebbende niet. Verzoek om getuigenverhoor moet worden gespecificeerd. (HR 5 oktober 2018)

Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen vennootschapsbelasting over 2000 tot en met 2004 opgelegd op grond van de uitkomsten van een controle-onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD-ECD. Daarin is het vermoeden uitgesproken dat in de administratie van belanghebbende valse facturen voorkwamen tot bedragen van € 2 miljoen per jaar. Het Hof heeft geen gevolg gegeven aan

Lees verder »

Inspecteur moet strafdossier in procedure inbrengen

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. weer een tweetal arresten gewezen over de uitleg van artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat artikel is bepaald dat de inspecteur alle op een zaak betrekking hebbende stukken in een procedure dient over te leggen. In één van de procedures oordeelt de Hoge Raad dat

Lees verder »

Inspecteur moet interne taxatiedossiers in procedure inbrengen

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. weer een tweetal arresten gewezen over de uitleg van artikel 8:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat artikel is bepaald dat de inspecteur alle op een zaak betrekking hebbende stukken in een procedure dient over te leggen. In onderhavige casus was voor het Hof onder meer in

Lees verder »

Groepsverzoek aan Zwitserland is geen fishing expedition

De Belastingdienst heeft op 23 juli 2015 op grond van het Verdrag tussen Nederland en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting aan de Zwitserse Belastingdienst het verzoek gedaan een overzicht te verstrekken van rekeninghouders die een woonadres in Nederland hebben en die er onvoldoende blijk van hebben gegeven dat zij aan hun fiscale verplichtingen

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingdienst heeft storing op eerste dag aangifte doen https://t.co/txkK55fmDo

Terugkeer van de crisisheffing? Uit het RTL-verkiezingsdebat bleek dat de zes grootste politieke partijen van mening zijn dat de rekening van de coronacrisis bij de best verdienende Nederlanders terecht moet komen komen! https://t.co/SMLH6jZZTh

OM vervolgt oud-directie en accountant van De Skihut. https://t.co/CmlNJar6GW

Belastingaangifte: Hier moet je op controleren https://t.co/rHqUMYi6Q3

Fout Belastingdienst: te veel toeslag betaald aan arbeidsmigranten https://t.co/QIpzKZCN1B