Actualiteiten

Maak ook dit jaar weer bezwaar tegen crisisheffing!

ProceD adviseert werkgevers die dit jaar onder de crisisheffing vallen om bezwaar aan te tekenen tegen deze zeer omstreden heffing. Werkgevers zijn de crisisheffing verschuldigd indien zij aan één of meerdere werknemers in 2013 een loon hebben betaald van méér dan € 150.000. Deze loonheffing, die ten laste van de werkgever komt, bedraagt 16% van

Lees verder »

Belastingdienst sluit steeds vaker compromis met belastingplichtigen buiten de adviseur om!

Steeds vaker blijkt de belastingdienst in geschillen een compromis te sluiten met belastingplichtigen zonder dat adviseur hiervan kennis heeft. Met name in de Super de Boer-zaken en in de lopende onderzoeken met betrekking tot onjuiste toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting (en met name de afdrachtvermindering onderwijs) blijkt de Belastingdienst in meer dan incidentele

Lees verder »

ProceD start procedure tegen onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting.

ProceD is een procedure gestart tegen een navorderingsaanslag erfbelasting die de Belastingdienst heeft opgelegd met gebruikmaking van de onbeperkte navorderingtermijn. Sinds 1 januari 2012 is in artikel 66 lid 3 van de Successiewet bepaald dat de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur ten aanzien van de erfbelasting over buitenlands vermogen niet vervalt. Deze wijziging is ingevoerd in

Lees verder »

SMCO speelt in op sentiment van de onwetende burger.

Via opvallende advertenties in landelijke dagbladen roept de Stichting Melding Collectief Onrecht (SMCO) burgers die sinds 2005 erfbelasting voldaan hebben op om zich bij hen aan te sluiten voor een door hen aan te spannen procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Volgens de internetsite sluit de aanmelding op 28

Lees verder »

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt Kamervragen inzake toon- en tipgelden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft vandaag de op 7 januari 2014 door het Tweede Kamerlid Omtzigt gestelde vragen over fiscale tip- en toongelden beantwoord. Aanleiding tot die vragen was het feit dat de Staatssecretaris in zijn schrijven van 28 oktober 2013 op het WOB verzoek van Fiscaal-up-to-date over het project Derde Catagorie aangaf dat er

Lees verder »

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) blijft de gemoederen bezig houden.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) blijft de gemoederen bezig houden. Wie dacht dat de aandacht voor de BOF regeling na de uitspraken van de Hoge Raad van 22 november 2013 zou wegebben komt bedrogen uit. Op 7 februari heeft het PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos een twaalftal vragen gesteld aan Minister Kamp van Economische zaken over de

Lees verder »

Antwoorden belastingtelefoon veelal onjuist

Uit een recent onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat burgers niet blind kunnen vertrouwen op de antwoorden die zij krijgen op vragen via de Belastingtelefoon. Evenals in 2012 scoorde de Belastingdienst in het huidige onderzoek weer een dikke onvoldoende. Uit het onderzoek bleek dat het merendeel van de antwoorden onjuist of onvolledig waren. Ook

Lees verder »

Belastingdienst controleert scherp op VAR-WUO

De Belastingdienst controleert bij ZZP’ers steeds intensiever of de aan hen afgegeven VAR-verklaringen terecht zijn afgegeven. Met name ZZP’ers met een afgegeven VAR-WUO worden streng gecontroleerd.   Als blijkt dat een verkeerde VAR verklaring is afgegeven, kan dit niet alleen voor de ZZP’er maar ook voor zijn opdrachtgever vervelende consequenties hebben. Dat laatste is het

Lees verder »

Regeling voor onverwachte schulden uit een erfenis.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een regeling aangekondigd voor erfgenamen die geconfronteerd worden met een onverwachte schulden uit een nalatenschap. Tot nu toe is een erfgenaam zelf met zijn eigen geld aansprakelijk voor dergelijke schulden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een voorontwerp van een wetsvoorstel met die strekking naar verschillende instanties

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Belastingtelefoon is slecht bereikbaar https://t.co/hmSCGZsiGX

Compensatie spaartaks dreigt fiscus te overspoelen https://t.co/kr7OjIoMPF

Wat zijn de gevolgen van erkenning van institutioneel racisme bij de fiscus? https://t.co/2uN90nc0VK

'Grote familiebedrijven kwetsbaar zonder fiscale vrijstelling bij opvolging' . https://t.co/QdKsZdMdCE

Tuchtklacht kan nieuw licht werpen op boekhoudfraude bij accountant Accon . https://t.co/Nn9S1kjEdB