ProceD verzoekt Staatssecretaris om het boetebeleid openbaar te maken ten aanzien niet ingediende suppletieaangiften omzetbelasting.

ProceD heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs, met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur, verzocht het beleid openbaar te maken dat door de Belastingdienst gevoerd wordt ten aanzien van de beboeting van belastingplichtigen bij niet-nakoming van de verplichting tot het doen van suppletie aangiften omzetbelasting (art.10a Awr juncto art. 15 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968).

De afgelopen tijd zijn de adviseurs van ProceD diverse malen benaderd door collega’s met de vraag of de Belastingdienst beleid voert met betrekking tot beboeting van belastingplichtigen indien is nagelaten om suppletie aangifte(n) omzetbelasting in te dienen. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de Belastingdienst op dit punt beleid voert.

Uit de ons beschikbare gegevens maken wij op dat aan belastingplichtigen die nog suppletieaangiften omzetbelasting moeten doen tot een bedrag van € 50.000 een verzuimboete van 10% wordt opgelegd. In die situatie wordt dus geen onderzoek gedaan naar de mate van verwijtbaarheid.

Bij een suppletieaangifte omzetbelasting hoger dan € 50.000 kondigt de Belastingdienst echter een vergrijpboete aan van veelal 25% of 50%. Tevens wordt in laatstgenoemde gevallen een boekenonderzoek aangekondigd met het kennelijke doel om feiten en omstandigheden ten aanzien van de mate van verwijtbaarheid te achterhalen, ofwel feiten en omstandigheden om de hoogte van de boete te onderbouwen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de

Lees verder »

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/drie-aanhoudingen-vanwege-onjuiste-aangiftes-in-horeca--en-hotelschoonmaakbranche

Hoge Raad oordeelt dat voor de verplichting om voor het doen van aangifte loonheffingen gebruik te maken van eHerkenning een wettelijke basis bestaat. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1787&showbutton=true

Fiod ondervraagt Groningse notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman. https://fd.nl/bedrijfsleven/1459159/fiod-ondervraagt-groningse-notaris-in-witwasonderzoek-jumbo-topman-k2k2caZPHsYe?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=earned&utm_content=20221129

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register https://www.taxence.nl/nieuws/tijdelijk-geen-informatieverstrekkingen-uit-ubo-register/