Actualiteiten

Belastingdienst wil transparantie van ondernemers, maar voert zelf geheim beleid

In het voorjaar van 2013 startte de Belastingdienst met de “Actie balansschulden omzetbelasting”, dat zowel een versterking van het toezicht als een verdere verhoging van de belastingopbrengst beoogde. Aanleiding vormde het op 21 juni 2012 door de Commissie Stevens gepresenteerde evaluatierapport van het proces Horizontaal Toezicht. Een van de aanbevelingen van de Commissie betrof het

Lees verder »

WOB-verzoek ProceD leidt tot openbaarmaking boetebeleid van de Belastingdienst in “Actie balansschulden omzetbelasting”

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een verzoek van ProceD, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het plan van aanpak en de werkinstructies openbaar moeten maken betreffende de Actie balansschulden omzetbelasting. Uit deze stukken blijkt dat de Belastingdienst bij de uitvoering van de Actie balansschulden omzetbelasting een boetebeleid voert dat op zijn minst

Lees verder »

Verstrek jij altijd alle gegevens en inlichtingen die de fiscus vraagt?

Als specialist formeel belastingrecht en fiscale procesvoering word ik vaak ingeschakeld door accountants- en belastingadvieskantoren als zij voor één van hun klanten weer eens geconfronteerd worden met een onverzadigbare behoefte van de fiscus om van gegevens en informatie te verzamelen. Dergelijk gedrag van de Belastingdienst komen we niet alleen tegen bij vragenbrieven maar ook bij

Lees verder »

De Hoge Raad houdt onverkort vast aan de Saunders-leer

De civiele kamer van de Hoge Raad heeft op 24 april jl in een achttal “zwartgeldzaken” uitspraak gedaan. Naar deze uitspraken was reikhalzend uitgekeken nadat de drie Advocaten-Generaal Wattel, Niessen en Langemeijer op 19 december 2014 hun conclusie in deze acht zaken hadden uitgebracht. De Hoge Raad laat er in zijn arresten geen enkele twijfel

Lees verder »

ProceD verzoekt Staatssecretaris om het boetebeleid openbaar te maken ten aanzien niet ingediende suppletieaangiften omzetbelasting.

ProceD heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs, met een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur, verzocht het beleid openbaar te maken dat door de Belastingdienst gevoerd wordt ten aanzien van de beboeting van belastingplichtigen bij niet-nakoming van de verplichting tot het doen van suppletie aangiften omzetbelasting (art.10a Awr juncto art. 15 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968).

Lees verder »

Hoge Raad blijft bij “niet zozeer”-criterium ten aanzien van het gebruik in belastingzaken van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs.

Op 20 maart heeft de Hoge Raad een lang verwacht arrest gewezen over de vraag in welke gevallen strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs bruikbaar is voor de belastingheffing alsmede voor het bewijs van een bestuurlijk boete. In een uitvoerig gemotiveerd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat hij geen reden ziet terug te komen op zijn

Lees verder »

ProceD komt met nieuwe nieuwsbrief: Boete-Resumé

Vanaf 1 april a.s. brengt ProceD een nieuwe nieuwsbrief uit met de titel Boete-Resumé. Deze nieuwe nieuwsbrief zal, naast de gebruikelijke nieuwsbrief Resumé, maandelijks rond de eerste van iedere maand verschijnen. Zoals de naam al doet vermoeden zal Boete-Resumé uitsluitend onderwerpen behandelen over bestuurlijke boeten. Niet alleen zal aandacht besteed worden aan recente jurisprudentie maar

Lees verder »

Project Derde Categorie (Rabo Luxemburg) wordt dure grap voor de fiscus.

Op 26 februari jl. heeft de Belastingdienst wederom een gevoelige nederlaag geleden in een procedure in de Tipgeverszaak. Het Hof Den Bosch veroordeelde de Belastingdienst tot betaling van een dwangsom van ruim € 68.000 wegens het uitblijven van de uitspraak op de bezwaarschriften tegen maar liefst 54 (navorderings)aanslagen, boete- en heffingsrentebeschikkingen. Tevens besliste het Hof

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Herstel toeslagenaffaire opnieuw fors vertraagd https://t.co/XLnxUgLOSj

70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming https://t.co/Y1R760dcIc

Werkelijk rendement in box 3 belasten complex maar deels haalbaar . https://t.co/M9IqBLOhsO

Duizenden belastingconstructies gemeld door nieuwe wet, minder dan verwacht https://t.co/7FWaMxGSB6