Jacht op zwart geld over de rug van de adviseurs!

Staatssecrataris Wiebes heeft de Tweede Kamer op 17 januari jl. een brief gestuurd met verdere voornemens tegen belastingontduiking.
In deze brief kondigt Wiebes een drietal zeer opzienbarende maatregelen aan. Ten eerste is hij van plan de inkeerregeling af te schaffen. Ten tweede acht de staatssecretaris het wenselijk dat het verschoningsrecht van advocaten en notarissen wordt ingeperkt en tot slot moeten de namen van adviseurs die een vergrijpboete opgelegd hebben gekregen voor deelname aan een beboetbare gedraging openbaar worden gemaakt. Voor waar geen halve maatregelen dus!

De staatssecretaris is van mening dat de kans dat belastingplichtigen met “zwart geld” tegen de lamp lopen door de internationale gegevensuitwisseling steeds groter wordt. Bij deze ontwikkeling behoort een strengere aanpak. Het heeft, volgens deze staatssecretaris, dus geen pas om belastingplichtigen nog een voordeeltje te gunnen door hen de mogelijkheid te bieden in te keren. Dit ondanks dat deze regeling zijn nut de afgelopen jaren meer dan bewezen heeft. Bovendien is door het almaar verhogen van de boetes het voordeel van inkeren steeds geringer geworden.

Maar daar blijft het niet bij. Ook is Wiebes van plan het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in te perken. Deze verschoningsgerechtigden hebben het recht om te weigeren te voldoen aan de informatieverplichtingen ten behoeve van de belastingheffing van derden. Zij weigeren dus meewerking aan een derdenonderzoek, hetgeen Wiebes onwenselijk vindt. Daardoor wordt in bepaalde gevallen niet toegekomen aan een juiste en volledige belastingheffing. De reikwijdte van het wettelijk verschoningsrecht moet dan ook worden ingeperkt, aldus de brief aan de Tweede Kamer. Het verschoningsrecht zou alleen gehandhaafd moeten blijven voor de werkzaamheden die advocaten en notarissen verrichten betreffende de bepaling van de rechtspositie van hun klant.

Tot slot vindt Wiebes het wenselijk dat de namen van adviseurs die een vergrijpboete opgelegd hebben gekregen voor het deelnemen aan een beboetbaar vergrijp openbaar moeten worden gemaakt. Het doel hiervan is de maatschappij duidelijk te maken dat het adviseren over onaanvaardbare fiscale constructies niet wordt geaccepteerd. Belastingplichtigen zouden door de openbaarmaking van deze beboete adviseurs beter in staat gesteld worden een juiste keuze te maken voor een adviseur. Blijkbaar is de privacy van de adviseur totaal niet van belang!

Is deze brief de laatste stuiptrekking van een vleugellamme Staatssecretaris Wiebes? Wat ons betreft gaat Wiebes met deze voorstellen echt te ver. Laat duidelijk zijn: wij propageren absoluut geen belastingontduiking en zijn het van harte met Wiebes eens dat belastingontduiking moet worden aangepakt. Maar deze aangekondigde draconische maatregelen vinden wij echt disproportioneel.

Hoewel de voordelen van de inkeerregeling vanwege de hoge vergrijpboetes inmiddels al aardig zijn uitgedund, kunnen wij met het voorstel om deze regeling af te schaffen nog wel leven. Dat is echter geheel anders met het voorstel om het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in te perken. Uit de brief is op te maken dat in bepaalde gevallen (hoeveel zijn dat er? Enkele?) niet wordt toegekomen aan volledige belastingheffing omdat deze verschoningsgerechtigden weigeren mee te werken aan een derdenonderzoek. Maar om daarmee een groot goed als het verschoningsrecht in te perken, gaat ons echt véél te ver!
Maar ook voor het voorstel om de namen van adviseurs openbaar te maken die een vergrijpboete hebben gekregen voor het deelnemen aan beboetbaar handelen, gaat alle perken te buiten. Wiebes denkt daarbij adviseurs die adviseren over en implementeren van onaanvaardbare fiscale constructies. Aan wat voor constructies hij dan denkt is volstrekt onduidelijk.

Gelukkig zijn er binnenkort verkiezingen en mag worden aangenomen dat deze Staatssecretaris niet meer op zijn huidige positie terugkeert. Nogmaals, op het aanpakken van belastingontduiking is niets aan te merken maar Wiebes maakt met deze brief wel duidelijk dat het jachtseizoen op facilitators nog lang niet is afgelopen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]