Actualiteiten

Het is de Hoge Raad ernst met de rechtsbescherming van burgers.

In een aantal recente uitspraken heeft de Hoge Raad laten zien dat het hem ernst is met de rechtsbescherming van burgers. De arresten van 24 februari jl. waarin de Hoge Raad de Belastingdienst verbiedt om voor de controle van rittenregistraties gebruik te maken van gegevens die middels ANPR-camera’s zijn verkregen, hebben zelfs de landelijke pers

Lees verder »

Fiscus is terughoudend met het beboeten van facilitators!

De Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2014 slechts drie (zgn Vierde Tranche) boetes opgelegd aan medeplegende facilitators. Dat heeft het Ministerie van Financiën op 21 december jl. bekend gemaakt op een WOB verzoek van ProceD. Het Ministerie zegt in een aanvullend schrijven van 20 januari 2017 niet bij te houden of de beboete adviseurs al

Lees verder »

Jacht op zwart geld over de rug van de adviseurs!

Staatssecrataris Wiebes heeft de Tweede Kamer op 17 januari jl. een brief gestuurd met verdere voornemens tegen belastingontduiking. In deze brief kondigt Wiebes een drietal zeer opzienbarende maatregelen aan. Ten eerste is hij van plan de inkeerregeling af te schaffen. Ten tweede acht de staatssecretaris het wenselijk dat het verschoningsrecht van advocaten en notarissen wordt

Lees verder »

Ministerie maakt op verzoek van ProceD gegevens openbaar over de aanpak van facilitators door de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft sinds 1 januari 2014 slechts drie boetes opgelegd aan medeplegende facilitators. Dat heeft het Ministerie van Financiën op 21 december jl. bekend gemaakt op een WOB verzoek van ProceD. In dat verzoek is het Ministerie gevraagd nadere informatie openbaar te maken over de aanpak van facilitators door de Belastingdienst. Opvallend was dat

Lees verder »

Kopiëren van stukken met smartphone of tablet is, volgens het Ministerie van Financiën, geoorloofd!

Het Directoraat-Generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën heeft op 9 november jl op een door Fiscaal up to Date gedaan WOB-verzoek een drietal documenten openbaar gemaakt waarin het standpunt wordt ingenomen dat het controlemedewerkers van de Belastingdienst is toegestaan delen van de administratie te fotograferen met een digitale camera, mobiele telefoon of tablet. In

Lees verder »

Conclusie AG Niessen: Gebruik foto’s ANPR-camera’s verboden.

Op 16 augustus jl. heeft Advocaat-Generaal Niessen in zijn advies aan de Hoge Raad geconcludeerd dat het vastleggen van ANPR-gegevens door de belastingdienst in strijd is met het in artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gewaarborgde recht op bescherming van het privéleven. Ook heeft de inspecteur, in tegenstelling tot hetgeen

Lees verder »

Kunnen UBS en Credit-Suisse spaarders nog boetevrij inkeren?

Op 21 maart heeft een Zwitserse rechter bepaald de Nederlandse belastingdienst geen gegevens krijgt van Nederlanders met een bankrekening bij UBS. De Nederlandse belastingdienst had vorig jaar een dergelijk verzoek ingediend. De adviseurs van ProceD concluderen hieruit dat dit de weg weer vrij maakt voor spaarders met een bankrekening in Zwitserland, die tot op heden

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Herstel toeslagenaffaire opnieuw fors vertraagd https://t.co/XLnxUgLOSj

70.000 gedupeerde kinderen toeslagenaffaire krijgen tegemoetkoming https://t.co/Y1R760dcIc

Werkelijk rendement in box 3 belasten complex maar deels haalbaar . https://t.co/M9IqBLOhsO

Duizenden belastingconstructies gemeld door nieuwe wet, minder dan verwacht https://t.co/7FWaMxGSB6