Kabinetsformatie: Belastingverlaging van 5 miljard Euro. Herziening van het belastingstelsel blijft echter uit!

De vier politieke partijen die al maanden aan tafel zitten om een nieuw kabinet te formeren komen niet met een ingrijpende herziening van ons belastingstelsel. Dat is inmiddels wel duidelijk. Afgelopen vrijdag, 29 september jl, bleek echter wel dat er een belastingverlaging van 5 miljard Euro op stapel staat die voor een belangrijk deel ten goede komt aan de middeninkomens.

Het plan werd niet alleen gelanceerd als een ingrijpende belastingverlaging maar ook zou sprake zijn van een belangrijke vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Dat sprake is van een belastingverlaging kan niet worden ontkend. De eerste schrijf gaat een tarief kennen van 37% en de tweede van 49%. Met deze operatie is, zoals gezegd, maar liefst 5 miljard Euro gemoeid. Geld dat de overheid natuurlijk niet kan missen. Om dit gat te compenseren moet het lage BTW tarief omhoog van 6% naar 8%, wordt de aftrekbaarheid van hypotheekrente verder beperkt en gaat de belasting op energie omhoog. Een sigaar uit eigen doos noemen ze dat!

Helaas komt het nieuwe kabinet niet met een aanzienlijke herziening (lees: vereenvoudiging) van het belastingstelsel. Weliswaar gaan twee van de vier belastingschrijven verdwijnen maar het gaat toch te ver om dit aan te duiden als een aanzienlijke vereenvoudiging van ons belastingsysteem. Blijkbaar durft de politiek het niet aan om met ingrijpende belastingherzieningen te komen. Dat betekent dus dat het door menigeen verfoeide systeem met de toeslagen in stand blijft en dat de eigen woning en dus ook de hypotheekrenteaftrek in box 1 blijven. Maar ook gaat de inkomstenbelastingheffing in box 3 blijkbaar niet op de schop. De heffing in box 3 vindt plaats op basis van een forfaitair rendement dat inmiddels al enige jaren ver af ligt van de werkelijke rendementen die de (voorzichtige) belegger weet te realiseren.

Tot nu toe heeft de Hoge Raad deze vorm van belastingheffing de hand boven het hoofd gehouden, hoewel ons hoogste rechtscollege wel al een aantal waarschuwingen heeft afgegeven dat dit systeem opgeblazen zal worden indien burgers langjarig niet in staat zijn een rendement te realiseren dat overeen komt met het forfaitaire rendement.

De vraag die blijft is of de politiek een ingrijpende belastingherziening niet aandurft of is zij bang dat de Belastingdienst ingrijpende wetswijzigingen niet snel en adequaat geïmplementeerd krijgen in haar gammele automatiseringssystemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]