President van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet aangifte tegen Ministerie van Financiën

De president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 november jl. aangifte gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie tegen het Ministerie van Financiën. Aanleiding is de verdenking van het Gerechtshof dat het Ministerie aan twee ambtenaren opzettelijk instructies zou hebben gegeven om ten overstaan van de rechter te zwijgen, terwijl bekend was dat zij als getuigen een verklaring moesten afleggen.
De zaak waarom het draait is het hoger beroep van belanghebbende tegen de uitspraak van de belastingkamer van de Rechtbank Gelderland van 6 juni 2013, nr. AWB 11/1635, V-N 2013/35.11V-N 2013/35.11. In die uitspraak bepaalde de Rechtbank dat de Belastingdienst de identiteit van een tipgever, die in mei 2009 gegevens van zwartspaarders met een bankrekening in Luxemburg verkocht aan de Belastingdienst.
De betreffende belastingplichtigen eisten in eerste aanleg, en nu ook in hoger beroep, duidelijkheid omtrent de identiteit van de tipgever om na te kunnen gaan of de informatie die de tipgever heeft verstrekt wel betrouwbaar is. Tijdens de behandeling van het hoger beroep bleek dat de betreffende ambtenaren op instructie van het Ministerie van Financiën niet bereid waren een verklaring af te leggen ondanks het feit dat zij als getuigen waren opgeroepen en dus tot antwoorden verplicht waren. Bovendien was het in strijd met hetgeen de Belastingdienst had toegezegd tijdens de zitting van de geheimhoudingskamer van het Hof (V-N 2014/47.3). Uit de aangiftebrief van het hof blijkt dat het ministerie van Financiën dit zwijgen tijdens de zitting als volgt goedpraatte: “Er spelen hier andere belangen en er heeft op hoge niveaus afstemming plaatsgevonden”, zo zei de landsadvocaat tijdens de zitting namens de Belastingdienst.
De woordvoerder van de Belastingdienst reageerde op de aangifte van de President van het Hof door te stellen dat de Belastingdienst de naam van een tipgever beschermt die gegevens heeft verstrekt over banktegoeden van particulieren op rekeningen die in het buitenland zijn aangehouden. De Belastingdienst is het dan ook niet eens met de opvatting van het Hof Arnhem-Leeuwarden dat twee ambtenaren van de Belastingdienst nu wél verplicht zijn de naam van de tipgever te noemen. De Belastingdienst vindt dat dit niet hoeft vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de tipgever. Dat is, aldus nog steeds de woordvoerder van de Belastingdienst, afgesproken met de tipgever, ook omdat anders niemand meer bereid zou zijn als tipgever voor de Belastingdienst op te treden.
ProceD is aangenaam verrast door de stap van de President van het Hof Arnhem-Leeuwarden om strafrechtelijk aangifte te doen bij het OM. Tegen beter weten in probeert het Ministerie al enige jaren om in deze zaak de identiteit van de tipgever vrij te geven. Belastingplichtigen hebben er recht op om de betrouwbaarheid van tipgevers te kunnen beoordelen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]