Standpunt van een kennisgroep is een op de zaak betrekking hebbend stuk ex art 8:42 Awb

De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek van ProceD een memo van 14 december 2015 van de kennisgroep Formeel recht openbaar gemaakt waarin deze kennisgroep stelt dat standpunten van kennisgroepen tot de op de zaak betrekking hebbende stukken ex artikel 8:42 Awb behoren.
Maar, zo vervolgt de kennisgroep haar standpunt, dergelijke standpunten worden niet per definitie integraal aan belastingplichtige verstrekt. Zulks geldt eveneens voor de toelichtende beschouwing. Inspecteurs dienen in voorkomende gevallen een beroep op 8:29 Awb (geheimhouding) te doen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]