Kunnen UBS en Credit-Suisse spaarders nog boetevrij inkeren?

Op 21 maart heeft een Zwitserse rechter bepaald de Nederlandse belastingdienst geen gegevens krijgt van Nederlanders met een bankrekening bij UBS. De Nederlandse belastingdienst had vorig jaar een dergelijk verzoek ingediend. De adviseurs van ProceD concluderen hieruit dat dit de weg weer vrij maakt voor spaarders met een bankrekening in Zwitserland, die tot op heden niet zijn ingekeerd, om boetevrij in te keren. Enige haast daarbij is echter wel geboden.
Zoals we ruim bemeten in de landelijke dagbladen hebben kunnen lezen, heeft de Nederlandse belastingdienst vorig jaar een verzoek ingediend bij de Zwitserse bank UBS om haar alle gegevens van Nederlanders met een bankrekening bij deze bank te geven. De UBS werd gevraagd werd om de saldi, mits hoger dan € 1.500 per 1 februari 2013 en 31 december 2014 aan de Nederlandse fiscus te verstrekken. Onlangs heeft de belastingdienst eenzelfde verzoek gericht aan Crédit Suisse. De verwachting was dat dergelijke verzoeken op korte termijn ook gedaan zouden worden aan Sarasin (een voormalig dochter van de Rabo) en Julius Bär.
Advocaten en fiscalisten meenden dat het verzoek van de Nederlandse belastingdienst aangemerkt moest worden als een fishing-expedition zodat de Zwitserse banken aan het verzoek geen gehoor zouden hoeven te geven. De belastingdienst meende dat zij recht had op deze gegevens op basis van het uit 2010 daterende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Zwitserland.
Spaarders konden bij de Zwitserse rechter bezwaar maken tegen de verstrekking van deze gegevens aan de Nederlandse belastingdienst. Op 21 maart jl. heeft de Zwitserse rechter uitspraak gedaan op de door een Nederlandse ingezetene ingediende bezwaren. Het bezwaar tegen verstrekking van de gegevens aan de Nederlandse fiscus werd toegewezen.
De adviseurs van ProceD zijn van mening dat spaarders met een Zwitserse bankrekening die nog niet zijn ingekeerd dit alsnog zonder boete kunnen doen. Deze mening staat haaks op de beleidsregels (BBBB) van het Ministerie van Financiën. Volgens die beleidsregels zijn mensen die nu inkeren een boete van 60% van de nagevorderde belasting over de afgelopen 12 jaar kwijt. Echter, in de meeste jaren dat verzuimd werd het saldo op de Zwitserse bankrekening op te geven kon boetevrij ingekeerd worden. Op basis daarvan menen wij dat het de inspecteur nu ook niet is toegestaan om een boete op te leggen. De rechtbank Haarlem heeft zich een paar jaar geleden al in deze zin uitgelaten.
De adviseurs van ProceD staan u graag ter zijde indien u de afgelopen jaren een bankrekening in Zwitserland heeft aangehouden en u alsnog wilt inkeren.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]