Woo-besluit over de duiding van het Deliveroo-arrest

Het Ministerie van Financiën heeft vandaag (eindelijk) een beslissing genomen op ons Woo-verzoek van 16 augustus 2023 om openbaar making van memo’s, plan van aanpak, draaiboek, praktijkhandleidingen en werkinstructies voor medewerkers van de Belastingdienst voor het (opnieuw) beoordelen van arbeidsrelaties. Aanleiding van ons verzoek was het arrest van 24 maart 2023 van de Hoge Raad (Deliveroo-arrest) en het Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023.

Als bijlagen bij het besluit ontvingen wij een Inventarislijst Deliveroo en een bestand met openbaar te maken documenten zoals een memo van 16 november 2020 “Duiding arrest Hoge Raad arbeidsrelaties” en een Handleiding bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken (versie 2.0 d.d. 1 april 2023) en een Werkinstructie behandeling verzoeken deregulering beoordeling arbeidsrelaties (verzie 01022020)

CDIO U 2023-018290 Besluit op Woo-verzoek 16 augustus 2023 inzake Deliveroo-arrest

Inventarislijst Deliveroo

Openbaar te maken documenten

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]