Derde deelbesluit openbaarmaking standpunten kennisgroep Formeel Recht

Het Ministerie van Financiën heeft op 29 augustus 2023 op het Woo-verzoek van ProceD de standpunten uit het jaar 2018 van de kennisgroep Formeel Recht openbaar gemaakt. Ons kantoor heeft het Ministerie van Financiën op 22 augustus 2022, naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 12 juli 2022, verzocht om alle nog relevante standpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar te maken. Gezien de hoeveelheid stukken zullen deze standpunten middels deelbesluiten openbaar worden gemaakt. Het eerste deelbesluit, waarin de standpunten van de kennisgroep Formeel Recht over de jaren 2021 en 2022 openbaar werden gemaakt, dateert van 27 januari 2023. He tweede deelbesluit volgde op 17 mei 2023. Het Ministerie heeft ons medegedeeld dat de kennisgroepstandpunten over het jaar 2017 in oktober 2023 openbaar zullen worden gemaakt en die over 2016 in de maand november 2023.

In het besluit van 29 augustus 2023 zijn de volgende standpunten uit 2018 van de kennisgroep Formeel Recht geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt:
1. Bij de aangifte
2. Herstel van het onttrekkingsresultaat
3. Correctie sectorpremie en verzoek ambtshalve vermindering
4. Stellen van vragen en afgifte informatiebeschikking na verstrijken van beslistermijn bezwaar.
5. Verzoek om vaststelling of herziening voorlopige aanslag IB bij niet (tijdig) doen aangifte
6. Navordering en mogelijkheid om alsnog lijfrentepremies in aftrek te brengen
7. Vervolging voor niet voldoen aan administratieplicht op grond van AWR of WED
8. Verzuimboete na negeren uitnodiging tot het doen van aangifte
9. Preweegdocument en artikel 8:42 AWB
10. Begrip uiterlijk bij het doen van aangifte
11. Voorwaarde voor vergoeding belastingrente ex artikel 30fd, AWR
12. Vaststellen doorschuifbeschikking na vaststelling aanslag
13. Anonimiseren BSN in onderhandse akte van schenking in administratie ANBI
14. Belastingrente en invorderingsrente bij geruisloze omzetting ex artikel 3.65 Wet IB 2001
15. Spiegelaanslag
16. Actieve informatieplicht Belastingdienst op grond van artikel 64 Participatiewet en artikel 54 Wet SUWI
17. Binnenlandse box 3 schulden en navordering op grond van verlengde navorderingstermijn
18. Naheffingsbevoegdheid en AFCENT- regeling

 

https://www.proced.nl/wp-content/uploads/2023/08/230829.Derde-deelbesluit-op-uw-Woo-verzoek-inzake-de-standpunten-2018-van-de-Kennisgroep-Formeel-Recht.pdf

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]