Tweede deelbesluit openbaarmaking standpunten kennisgroep Formeel Recht

Het Ministerie van Financiën heeft op 17 mei 2023 in een tweede deelbesluit op een Woo-verzoek van ProceD van 22 augustus 2022 de standpunten van de kennisgroep Formeel Recht uit de jaren 2019 en 2020 openbaar gemaakt. Ons kantoor heeft het Ministerie van Financiën vorig jaar, naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 12 juli 2022, verzocht om alle nog relevante standpunten van de kennisgroep Formeel Recht openbaar te maken. Gezien de hoeveelheid stukken zullen deze standpunten middels deelbesluiten openbaar worden gemaakt. Het eerste deelbesluit, waarin de standpunten van de kennisgroep Formeel Recht over de jaren 2021 en 2022 openbaar werden gemaakt, dateert van 27 januari 2023. Het Ministerie heeft ons medegedeeld dat wij het derde deelbesluit vóór 7 juli a.s. tegemoet kunnen zien.

In het besluit van 17 mei 2023 zijn de volgende kennisgroepstandpunten uit de jaren 2019 en 2020 geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt:
1. Uitleg begrip “hetzelfde feit” – samenloop tussen artikel 67f en artikel 69 Awr
2. Vergoeding belastingrente bij teruggaaf van sectorpremies gebaseerd op herziene beschikking sectorindeling.
3. Correctie sectorpremie en verzoek om ambtshalve vermindering.
4. Gebruik van auditfile en vertrouwensbeginsel.
5. Eenzijdig beëindigen vrijwillige inhoudingsplicht.
6. Termijn voor het (alsnog) afgeven van een dwangsombeschikking en verjaring.
7. Samenloop boetebepalingen artikel 4.7 Wtl en artikel 67b, lid 2, Awr.
8. Het behartigen van een sociaal belang.
9. Besluit Fiscaal Bestuursrecht en de Wfsv.
10. Vergoeding belastingrente na herziene beschikking sectorpremie die leidt tot teruggaaf sectorpremie.
11. Uitreiking aangiftebiljet en verlenging betalingstermijn voor overdrachtsbelasting.
12. Toelaatbaarheid verkregen informatie en het fair play-beginsel.
13. Saldering premiekortingen ex artikel 47, 48, 48a, 49 en 50 Wfsv.
14. Procesbelang bij bezwaar tegen verliesverrekeningsbeschikking.
15. Naheffingsbevoegdheid bij dividendstripping.

 

230517.Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek inzake de standpunten 2019-2020 van de Kennisgroep Formeel Recht230517.

Inventarislijst Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek inzake de kennisgroepstandpunten van de Kennisgroep Formeel Recht

230517.openbaar gemaakte kennisgroepstandpunten bij Tweede deelbesluit op uw Woo-verzoek inzake de kennisgroepstandpunten van de Kennisgroep Formeel Recht

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]