Ministerie van Financiën maakt alsnog drie memo’s/kennisgroepstandpunten openbaar over deelnemersboeten

Het Ministerie van Financiën heeft in een gewijzigde beslissing d.d. 7 februari 2023 alsnog een drietal memo’s/kennisgroepstandpunten integraal openbaar gemaakt die betrekking hebben op boeten in de zin van artikel 5:1, lid 2 Awb en artikel 67o Awr, de zgn deelnemersboeten.

Middels haar verzoek van 20 augustus 2018 (sic!) had ProceD om openbaarmaking van deze memo’s gevraagd. Aan dit verzoek werd door het Ministerie van Financiën, ook in bezwaar, geen gehoor gegeven.  Op het door ProceD ingestelelde beroep oordeelde de Rechtbank Amsterdam in de (eind)uitspraak van 3 juni 2021 dat gedeeltelijk aan het verzoek moest worden tegemoet gekomen. Tegen deze uitspraak is door ProceD hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Het Ministerie van Financiën heeft, mede gezien de recente ontwikkelingen omtrent de openbaarmaking van kennisgroepstandpunten, echter gemeend de uitspraak van de Raad van State niet te moeten afwachten en heeft middels een gewijzigde beslissing van 7 februari jl. de drie memo’s/kennisgroepstandpunten alsnog integraal openbaar gemaakt.

De volgende memo’s zijn openbaar gemaakt :

  1. memo d.d. 11 december 2015 over de terugwerkende kracht van artikel 67oa, Awr
  2. kennisgroepstandpunt met kenmerk 17-206-0017 inzake Vervaltermijnen boeten voor deelnemers
  3. kennisgroepstandpunt met kenmerk 17-206-0028 inzake Boete wegens medeplegen niet mogelijk bij vaststaand ontbreken van opzet andere medepleger.

later meer……

 

230207.gewijzigde beslissing op bezwaar Woo verzoek d.d. 20 augustus 2018 inz deeln.boeten en 67o boeten

2302047.memo inz terugwerkende kracht artikel 67oa Awr

230207.memo 17-206-0028 inzake medeplegersboete aan adviseur bij ontbreken opzet bij belpl

230207.memo 17-206-007 inzake vervaltermijnen boeten deelnemers

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]