Belastingdienst gaat signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen in de loop van 2023 weer onderzoeken.

De Belastingdienst streeft er naar om signalen van mogelijke niet-naleving van fiscale verplichtingen zo snel mogelijk te onderzoeken. De behandeling van een groot deel van signalen, die de Belastingdienst van burgers, bedrijven en andere [overheidsinstanties krijgt, werd sinds 2020 opgeschort nadat de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) moest worden uitgezet. Om dergelijke signalen weer conform de AVG-wetgeving te kunnen verwerken, heeft de Belastingdienst een nieuw signalenproces ontworpen. Dat maakte Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, op 16 december 2022 bekend in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Voor het registreren van een deel van de binnengekomen signalen werd tot februari 2020 de FSV gebruikt. Na het uitzetten van de FSV is besloten verschillende soorten signalen voorlopig niet te behandelen. Alleen de strafrechtelijk relevante signalen werden sinds die tijd nog door de FIOD onderzocht. Ook signalen binnen het programma Verhuld Vermogen werden gewoon in behandeling genomen. Sinds het uitzetten van de FSV ontving de Belastingdienst naar schatting 22.400 signalen over het niet naleven van fiscale verplichtingen. Tellen we daar het aantal signalen bij op die de Belastingdienst/Toeslagen ontving, dan beloopt het totale aantal signalen ca 30.000. De Staatssecretaris wil de behandeling van deze signalen zo snel mogelijk weer hervatten.

Daarom heeft de Belastingdienst een programma ontwikkeld waarin de verschillende signaalprocessen afzonderlijk in kaart worden gebracht. Op die manier zal de Belastingdienst in elk geval een deel van de signalen weer kunnen behandelen. In het eerste kwartaal van 2023 voert de Belastingdienst een nulmeting uit van de verschillende stilgezette en nog lopende signaalprocessen. Ook begint in januari een steekproefsgewijs onderzoek naar de voorraad binnengekomen signalen sinds 2020. Deze steekproef is wenselijk omdat niet duidelijk is welk deel hiervan nu nog zinvol gebruikt kan worden door de Belastingdienst.
Om het proces te bespoedigen begint de Belastingdienst parallel aan de nulmeting en het steekproefsgewijze onderzoek al met het in kaart brengen van processen waarvan reeds duidelijk is dat ze prioritair zijn. Ook wordt gekeken of er processen zijn die in het eerste kwartaal al hervat kunnen worden, omdat de gegevensbescherming al voldoende is geborgd. Vanaf medio 2023 worden de overige processen in kaart gebracht op basis van de prioritering. Op deze manier streeft Van Rij ernaar eind 2023 de belangrijkste processen ingericht te hebben en te kunnen hervatten. De minder prioritaire signalen komen in 2024 aan bod.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]