Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) blijft de gemoederen bezig houden.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) blijft de gemoederen bezig houden.
Wie dacht dat de aandacht voor de BOF regeling na de uitspraken van de Hoge Raad van 22 november 2013 zou wegebben komt bedrogen uit.
Op 7 februari heeft het PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos een twaalftal vragen gesteld aan Minister Kamp van Economische zaken over de collectieve acties van de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO). Mevrouw Vos vraagt de Minister of burgers hun rechten verliezen als zij zich niet bij de stichting aanmelden en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zou uitmaken dat de uitspraken van 22 november 2013 van de Hoge Raad omtrent de BOF regeling niet juist zijn.
De Hoge Raad oordeelde op 22 november 2013 in een vijftal aangespannen proefprocedures dat er geen sprake was van ongeoorloofde discriminatie voor het verschil in heffing van erfbelasting tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen. Aanleiding tot deze proefprocedures was een zeer geruchtmakende uitspraak van de Rechtbank Breda waarin deze Rechtbank oordeelde dat er op dit punt wel sprake was van ongeoorloofde discriminatie.
De afgelopen weken roept SMCO burgers op die sinds 2005 geconfronteerd zijn geweest met heffing van successierechten (thans: erfbelasting) om zich bij hen aan te sluiten met het doel deze betaalde erfbelasting van De Staat terug te vorderen. De stichting wil dit doel op twee manieren bereiken namelijk middels een civiele claim tegen De Staat en middels een procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Blijkens de internetsite van de stichting is de dagvaarding voor de civiele claim inmiddels aan De Staat betekend. Voor zover ProceD bekend heeft de stichting nog geen procedure gestart bij het EHRM.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]