Belastingdienst controleert scherp op VAR-WUO

De Belastingdienst controleert bij ZZP’ers steeds intensiever of de aan hen afgegeven VAR-verklaringen terecht zijn afgegeven. Met name ZZP’ers met een afgegeven VAR-WUO worden streng gecontroleerd.

 

Als blijkt dat een verkeerde VAR verklaring is afgegeven, kan dit niet alleen voor de ZZP’er maar ook voor zijn opdrachtgever vervelende consequenties hebben. Dat laatste is het geval als een ZZP’er een VAR-WUO heeft afgegeven aan zijn opdrachtgever maar feitelijk is sprake van een loondienst verband. De Belastingdienst kijkt immers alleen naar de feitelijke omstandigheden van de arbeidsrelatie en niet naar wat op papier is overeengekomen. Komt de Belastingdienst tot de conclusie dat sprake is van een loondienst verband dan zal de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

 

De opdrachtgever kan zijn risico’s echter wel beperken. Ten eerste moet hij beschikken over een kopie van de VAR-WUO over het juiste tijdvak. Ten tweede moet hij controleren of de werkzaamheden die de ZZP’er voor hem verricht overeenstemmen met de werkzaamheden die genoemd zijn in de VAR-WUO. Wordt aan deze beide voorwaarden voldaan dan kan de Belastingdienst niet meer met terugwerkende kracht loonbelasting en premies werknemersverzekeringen naheffen.

 

VAR-Webmodule.

Per 1 januari 2015 zal de VAR-webmodule (eindelijk) worden ingevoerd. Door de invoering van deze webmodule zal de Belastingdienst beter in staat worden gesteld om de juiste VAR-verklaring af te geven. Daartoe zal de ZZP’er bij de aanvraag van een VAR- verklaring meer vragen moeten beantwoorden en zullen de bestaande vragen anders geformuleerd worden. Daarnaast krijgt de opdrachtgever een gedeeltelijk medeverantwoordelijkheid voor de vraag of de juiste VAR- verklaring is afgegeven. Deze medeverantwoordelijkheid heeft betrekking op de juistheid van feiten en omstandigheden zoals die in de VAR-verklaring zijn opgenomen en die betrekking hebben op zaken waarop de opdrachtgever beslissende invloed heeft.

Amstelveen, 6 februari 2014

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]