Belastingdienst sluit steeds vaker compromis met belastingplichtigen buiten de adviseur om!

Steeds vaker blijkt de belastingdienst in geschillen een compromis te sluiten met belastingplichtigen zonder dat adviseur hiervan kennis heeft.

Met name in de Super de Boer-zaken en in de lopende onderzoeken met betrekking tot onjuiste toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting (en met name de afdrachtvermindering onderwijs) blijkt de Belastingdienst in meer dan incidentele gevallen rechtstreeks contact op te nemen met belastingplichtigen. Doel hiervan is na tegaan of de belastingplichtigen een gesprek wensen aan te gaan zonder dat de accountant of belastingadviseur hiervan op de hoogte wordt gesteld. De Belastingdienst schijnt de belastingplichtigen er zelfs op te wijzen dat de aanwezigheid van de adviseur tijdens het gesprek niet op prijs gesteld wordt!

In het gesprek worden de belastingplichtigen aangespoord om een compromis te sluiten waarbij nagenoeg altijd een verlaging van de vergrijpboeten in het vooruitzicht wordt gesteld. Zo worden de boeten, onder instandhouding van de correctie(s), veelal verlaagd van 50% naar 25%. Het zal geen verbazing wekken dat veel belastingplichtigen op een dergelijk voorstel ingaan. In sommige gevallen schijnt de Belastingdienst de afspraken zelfs vooraf al op papier te hebben gezet zodat de belastingplichtige het betreffende stuk aan het einde van het gesprek direct kan ondertekenen.

ProceD is van mening dat een dergelijke werkwijze niet door de beugel kan. Van de Belastingdienst mag verwacht worden dat zij de belastingplichtigen erop wijzen dat het hen vrij staat de adviseur bij het gesprek uit te nodigen. Sterker nog, naar onze mening dient de Belastingdienst belastingplichtigen niet rechtstreeks te benaderen als zij een gesprek wenselijk acht maar diens adviseur! En belastingplichtige direct de gemaakte afspraken laten ondertekenen, is echt een brug te ver.

Al met al een kwalijke ontwikkeling!

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]