Maak ook dit jaar weer bezwaar tegen crisisheffing!

ProceD adviseert werkgevers die dit jaar onder de crisisheffing vallen om bezwaar aan te tekenen tegen deze zeer omstreden heffing. Werkgevers zijn de crisisheffing verschuldigd indien zij aan één of meerdere werknemers in 2013 een loon hebben betaald van méér dan € 150.000. Deze loonheffing, die ten laste van de werkgever komt, bedraagt 16% van het loon boven het genoemde bedrag van € 150.000.

De crisisheffing moet worden afgedragen in de aangifte loonheffingen over de periode waarin 31 maart 2014 valt Het bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de afdracht van de crisisheffing te worden ingediend bij de Belastingdienst. De Belastingdienst verwacht ook dit jaar weer veel bezwaarschriften tegen de crisisheffing. Daarom heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld voor de bezwaarschriften. Bezwaarschriften dienen te worden opgestuurd naar de Belastingdienst, Postbus 116, 6400 AC Heerlen.

Werkgevers die bezwaar maken tegen de afdracht crisisheffing hebben een tweetal mogelijkheden.
1. Indien de werkgever van mening is dat de heffing een individuele buitensporige last (individual and excessive burden) voor hem vormt, moet hij een individuele bezwaar- en beroepsprocedure opstarten.

2. Werkgevers kunnen zich echter ook aansluiten bij de proefprocedures waarin uitsluitend de rechtsvragen tegen de crisisheffing aan de orde komen. Daartoe moeten de werkgevers een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst sluiten. De tekst van deze vaststellingsovereenkomst is inmiddels geplaatst op de website van de Belastingdienst. (http://bit.ly/1jtPoRT). Aansluiting bij de proefprocedures betekent echter wel dat geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de crisisheffing wegens een individuele buitensporige last.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]