ProceD start procedure tegen onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting.

ProceD is een procedure gestart tegen een navorderingsaanslag erfbelasting die de Belastingdienst heeft opgelegd met gebruikmaking van de onbeperkte navorderingtermijn.

Sinds 1 januari 2012 is in artikel 66 lid 3 van de Successiewet bepaald dat de navorderingsbevoegdheid van de inspecteur ten aanzien van de erfbelasting over buitenlands vermogen niet vervalt. Deze wijziging is ingevoerd in het kader van de bestrijding van de Edelweissroute. Via de Edelweissroute zou het mogelijk zijn om de heffing van erfbelasting over in het buitenland aangehouden vermogen te ontgaan.

De per 1 januari 2012 ingevoerde onbeperkte navorderingsbevoegdheid kent geen overgangstermijn. Ofwel, de inspecteur heeft sinds deze datum de mogelijkheid om een navorderingsaanslag erfbelasting op te leggen over jaren die ten tijde van de wijziging van artikel 66 lid 3 Sw al verjaard waren mits uiteraard sprake is van “zwart vermogen”.

ProceD is van mening dat deze onbeperkte navorderingsbevoegdheid zowel in strijd is met nationale wetgeving als met Europees recht. Zo zijn wij van mening dat de onbeperkte navorderingstermijn in strijd is met het (nationale) rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast zijn wij van mening dat het gemaakte onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse situaties niet door de beugel kan in Europees perspectief.

De heffing van erfbelasting blijft de gemoederen dus bezig houden!

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

Tegemoetkomingsbeleid FSV

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft op 4 november 2022 een brief naar de Tweede kamer gestuurd waarin het tegemoetkomingsbeleid voor verschillende groepen gedupeerden door de

Lees verder »

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/12/06/drie-aanhoudingen-vanwege-onjuiste-aangiftes-in-horeca--en-hotelschoonmaakbranche

Hoge Raad oordeelt dat voor de verplichting om voor het doen van aangifte loonheffingen gebruik te maken van eHerkenning een wettelijke basis bestaat. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:1787&showbutton=true

Fiod ondervraagt Groningse notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman. https://fd.nl/bedrijfsleven/1459159/fiod-ondervraagt-groningse-notaris-in-witwasonderzoek-jumbo-topman-k2k2caZPHsYe?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=earned&utm_content=20221129

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register https://www.taxence.nl/nieuws/tijdelijk-geen-informatieverstrekkingen-uit-ubo-register/