Regeling voor onverwachte schulden uit een erfenis.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een regeling aangekondigd voor erfgenamen die geconfronteerd worden met een onverwachte schulden uit een nalatenschap. Tot nu toe is een erfgenaam zelf met zijn eigen geld aansprakelijk voor dergelijke schulden.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een voorontwerp van een wetsvoorstel met die strekking naar verschillende instanties gestuurd. Voorwaarde om als erfgenaam niet aansprakelijk te zijn voor dergelijke schulden is dat de betreffende erfgenamen niets verweten kan worden. Zij mogen die schulden niet kennen en behoefden die ook niet te kennen.

Om aansprakelijkheid voor schulden te voorkomen moeten erfgenamen de nalatenschap tot nu toe beneficiair aanvaarden. Op die wijze kan zeker gesteld worden dat een erfgenaam opdraait voor de schulden van de nalatenschap als deze hoger zijn dan de bezittingen.

Het huidige voorontwerp voorziet echter in een regeling als de nalatenschap zuiver aanvaard is. Bij zuivere aanvaarding krijgt de erfgenaam niet alleen de bezittingen maar ook de schulden die in de nalatenschap zitten. Dus ook de onbekende schulden! Op basis van het voorontwerp worden erfgenamen beschermd tegen dergelijke onverwachte schulden.

Om niet aansprakelijk te zijn voor een onverwachte én niet bekende schuld moet de erfgenaam zich tot de kantonrechter wenden om algehele of gedeeltelijk ontheffing te vragen. Wordt die ontheffing verleend dat is hoeft erfgenaam die schuld alleen te voldoen voor zover die betaald kan worden uit de bezittingen in de nalatenschap. Maar hij is niet meer aansprakelijk voor dat gedeelte van die schuld dat uitgaat boven de waarde van de bezittingen.

Amstelveen, 5 februari  2014

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]