Staatssecretaris Wiebes beantwoordt Kamervragen inzake toon- en tipgelden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft vandaag de op 7 januari 2014 door het Tweede Kamerlid Omtzigt gestelde vragen over fiscale tip- en toongelden beantwoord.
Aanleiding tot die vragen was het feit dat de Staatssecretaris in zijn schrijven van 28 oktober 2013 op het WOB verzoek van Fiscaal-up-to-date over het project Derde Catagorie aangaf dat er niet alleen in september 2009 een tipgeversovereenkomst was gesloten maar dat dit in april 2012 ook het geval is geweest. De Staatssecretaris spreekt in voornoemde brief over een tipgeversovereenkomst in het kader van het Project Vierde Categorie.
Het kamerlid Omtzigt had om nadere toelichting gevraagd op het Project Vierde Categorie. Daarnaast vroeg de heer Omtzigt o.a. of er nieuw fiscaal beleid bestaat voor tipgevers van fiscale fraude alsmede wanneer een tipgever recht heeft op een opbrengstafhankelijke beloning.
De Staatssecretaris antwoordt op de vragen van de heer Omtzigt dat het in 2012 gestarte project Vierde Categorie gaat om via een tipgever ontvangen informatie over ca 150 Nederlanders, die via een Belgische constructie, geld hebben overgemaakt naar een Zwitserse vennootschap, die vervolgens zou zorg dragen voor belegging. Uit het onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat de meeste betrokken belastingplichtigen hierover aangifte hebben gedaan.
Volgens de Staatssecretaris is het fiscale beleid voor tipgevers, zoals door hem verwoord in zijn brief van 2 februari 2010 (Kamerstuk 31 066, nr. 85. http://bit.ly/MINzGi ), nog steeds van kracht. Verder gelden er geen bijzondere richtlijnen. Of er uiteindelijk een tipgeversovereenkomst tot stand komt is afhankelijk van de criteria zoals deze zijn opgenomen in de brief van 2 februari 2010. Ook geeft de Staatssecretaris aan dat er geen protocol bestaat indien er een klikbrief of anderszins informatie over fiscale fraude binnenkomt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]