Informatiebeschikking

Belastingplichtigen zijn verplicht ‘desgevraagd’ de door de inspecteur gevraagde informatie en gegevens te verstrekken als die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

In 2011 is de informatiebeschikking in de wet opgenomen. Deze maakt het belastingplichtigen die vinden dat de Belastingdienst ten onrechte bepaalde informatie of gegevens vraagt, mogelijk het oordeel van de onafhankelijke rechter in te roepen.

ProceD: voorkomt omkering en verzwaring van de bewijslast

Door een informatiebeschikking af te geven, stelt de Belastingdienst vast dat de belastingplichtige niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht. Wanneer de belastingplichtige blijft weigeren de gevraagde informatie te verstrekken, kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. Wanneer deze vaststelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven, krijgt de belastingplichtige alsnog de mogelijkheid de gevraagde gegevens te verstrekken. Wanneer dit nog steeds niet gebeurt, kan dit leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast voor de belastingplichtige.

Overigens leidt het afgeven van een informatiebeschikking ook tot verlenging van de termijn voor het opleggen van de aanslag of het doen van een uitspraak op bezwaar.

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken