WOB-besluit over het aantal opgelegde vergrijpboeten

Op 4 januari 2017 heeft ProceD bij het Ministerie van Financiën, op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, een verzoek ingediend om bekend te maken hoeveel vergrijpboeten er sinds het belastingjaar 2010 zijn opgelegd op basis van de artikelen 67d en 67e, Awr. Tevens is verzocht daarbij een onderscheid te maken in een drietal door ons aangegeven inkomenscategorieën. Tot slot hebben wij het Ministerie ook verzocht bekend gemaakt tegen hoeveel vergrijpboeten bezwaar is aangetekend en hoeveel bezwaarschriften geheel of gedeeltelijk zijn gehonoreerd.

Op voornoemd verzoek heeft het Ministerie van Financiën op 22 februari 2017 een deel van de gevraagde gegevens bekend gemaakt. Het betreffende besluit is op de site van het Ministerie van Financiën gepubliceerd onder de naam: “Besluit op Wob-verzoek over het aantal vergrijpboeten op basis van artikel 67d Algemene wet inzake rijksbelastingen”.

De tekst van het WOB-besluit deed ons vermoeden dat de opgegeven aantallen uitsluitend betrekking hadden op de vergrijpboeten die zijn opgelegd op basis van artikel 67d, Awr. Omdat wij ook om openbaarmaking van deze gegevens verzocht hadden voor de vergrijpboeten op basis van artikel 67e, Awr hebben wij ons tot het Ministerie gericht met het verzoek om deze alsnog te verstrekken.

Echter in een email van 27 februari jl. heeft het Ministerie van Financiën ons medegedeeld dat de genoemde aantallen betrekking hebben op de vergrijpboeten op basis van de artikelen 67d én 67e, Awr. Volgens de email houdt het Ministerie niet bij op basis van welk van beide wetsartikelen de vergrijpboeten zijn opgelegd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]