Publicaties

Edelweiss

Historie De aanleiding voor de aandacht van de wetgever voor een schimmige constructie via Zwitserland was een artikel in de Telegraaf[1] met de titel “Witwasserij via erfenis” . De eerste zin luidde: “Advocaten en notarissen maken zich op grote schaal schuldig aan hulp bij het witwassen van naar schatting 160.000 Zwitserse nummerrekeningen voor Nederlanders.” Ruim

Lees verder »

Verschil tussen IB-boete en VPB-boete bij aangifteverzuim: een tussenbalans

Inleiding Op basis van artikel 67a van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (hierna: AWR) kan een verzuimboete boete worden opgelegd wanneer een belastingplichtige een aan hem uitgereikt aangiftebiljet niet of niet ingevuld retourneert. Dit laatste is echter niet van toepassing indien belastingplichtige meedeelt dat hij niet belastingplichtig is . De verzuimboete kan echter eerst worden

Lees verder »

Omkering van bewijslast bij het niet doen van de vereiste aangifte

Inleiding Belastingplichtigen kunnen op een aantal manieren te maken krijgen met de omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat is het geval indien belastingplichtige niet de vereiste aangifte heeft gedaan, indien niet volledig is voldaan aan een aantal (administratieve) verplichtingen of in de inspecteur een informatiebeschikking heeft genomen die onherroepelijk is geworden. In dit artikel

Lees verder »

Vergrijpboete: (Voorwaardelijk) opzet in het fiscaal recht

 De inspecteur heeft op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) de mogelijkheid om aan de belastingplichtige een vergrijpboete op te leggen in het geval: door de belastingplichtige een aangifte (met betrekking tot de aanslagbelasting) opzettelijk niet dan wel onjuist of onvolledig is gedaan (artikel 67d AWR) of; het aan opzet of grove

Lees verder »

Concept wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Inleiding Op 6 september 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën het concept wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst gepresenteerd. In het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om belangrijke stappen te zetten op weg naar een nieuw heffingssysteem bij aanslagbelastingen. Doel van de regeling is, aldus de staatssecretaris, om te komen naar een heffingssysteem dat voor

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]