Boete resume

Boete Resumé november 2018

Inhoud Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping Belastingschulden kunnen hoogte van vergrijpboeten matigen Verzuimboete van € 2.639 wegens het vierde verzuim in vier jaar is passend en geboden. Verzuimboete aan onder bewind gestelde belastingplichtige vernietigd wegens avas STUDIEBIJEENKOMSTEN   Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping In een uitspraak van

Lees verder »

Boete Resumé oktober 2018

Inhoud Niet voldoen aan suppletieplicht BTW is geen strafbaar feit Vergrijpboete blijft in stand ondanks dat belastingplichtige geen reële mogelijkheid heeft gehad zijn zienswijze kenbaar te maken. Inspecteur moet opzet voor het niet voldoen van BTW voor volle bedrag aannemelijk maken! Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch wegens onjuist oordeel over de vergrijpboete.  

Lees verder »

Boete resumé januari 2018

Inhoud Rechtbank handhaaft aan eigenaar administratiekantoor opgelegde medepleegboete Ondanks tijdige suppletieaangiften wordt BV beboet voor slepen met BTW; DGA krijgt daarvoor halfjaar voorwaardelijk. Matiging bestuurlijke boete wegens strijd met fair-playbeginsel Hof acht boete van 50% voor verzwegen winst op sloopgoud passend en geboden   Rechtbank handhaaft aan eigenaar administratiekantoor opgelegde medepleegboete In een nog niet

Lees verder »

Boete resumé november 2017

Inhoud Geen boete voor ontbonden VOF Rechtbanken worstelen met boeten voor inkeerders 12 maanden gevangenisstraf voor belastingadviseur Vergissing in de artikelaanduiding van een boete leidt niet tot vernietiging   Geen boete voor ontbonden VOF De Hoge Raad heeft op 20 oktober jl. een zeer belangrijk arrest gewezen over de vraag of de inspecteur een bestuurlijke

Lees verder »

Boete resumé oktober 2017

Inhoud Horen in verzetsprocedure als boete in het geding is Vergrijpboete van € 45.000 vernietigd wegens pleitbaar standpunt NOB en RB: Onherroepelijk vergrijpboete die aan facilitator is opgelegd niet publiceren! Eigenaar administratiekantoor, die opzettelijke te lage aangiften omzetbelasting indiende, veroordeeld tot onherroepelijke gevangenisstraf   Horen in verzetsprocedure als boete in het geding is Het is

Lees verder »

Boete Resumé augustus 2017

Inhoud Geen boete als belanghebbende zich laat bijstaan door deskundige adviseur Niet naleven zienswijzeprocedure leidt niet per definitie tot vermindering boete Inkeerder kan niet beboet worden voor aangifte die gedaan is voor 1 januari 2010 Door de boetes te verminderen tot 50% handelt inspecteur niet in strijd met het gehanteerde beleid   Geen boete als

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]