Uncategorized

Vergrijpboete na BTW-suppletie in strijd met nemo tenetur

Het Hof Den Bosch heeft op 19 november 2021 in een uitspraak geoordeeld dat de inspecteur geen vergrijpboete mag opleggen als de suppletie aangifte omzetbelasting over 2013 eerst wordt gedaan nadat er in het kader van een boekenonderzoek vragen zijn gesteld omtrent samenstelling van de balanspost omzetbelasting per 31 december 2014. In het kader van

Lees verder »

Tijdigheid bezwaar en beroep niet meer ambtshalve getoetst

In navolging van de CRvB besliste de Hoge Raad in zijn arrest van 16 juli jl. dat de rechter de tijdigheid van een bezwaar of beroep in een vorige instantie niet ambtshalve behoort te beoordelen. De CRvB had zulks in zijn arrest van 9 juli 2021 ook al geoordeeld. De Belastingdienst heeft met dagtekening 27

Lees verder »

Resumé juli 2020

INHOUD Hoge Raad legt het correctiebeleid van de Belastingdienst ruim uit Het niet beantwoorden van herhaaldelijk gestelde vragen levert een nieuw feit op Nieuwe lijn inzake tijdig indienen bezwaar- of beroepschrift Opeenstapeling van verzuimboetes geen aanleiding tot matiging Hoge Raad legt het correctiebeleid van de Belastingdienst ruim uit De Hoge Raad oordeelt dat het beleid

Lees verder »

resume-test

INHOUD Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt Navordering met vergrijpboete over oplopende schuld aan BV bij HT klant Rechtbank Den Haag vernietigt boete bij kwitantiefraude taat kan geen kostenvergoeding van adviseur vorderen wegens opzettelijk onjuiste belastingaangiften Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt Het Hof Arnhem heeft in een zeer goed gemotiveerde

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

laatste tweets @proced_nl

Procesgedrag gemachtigde in parkeerbelastingzaak levert misbruik van recht op https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/procesgedrag-gemachtigde-in-parkeerbelastingzaak-levert-misbruik-van-recht-op/

Kennisgroepstandpunten moeten worden openbaar gemaakt. https://www.proced.nl/actualiteiten/kennisgroepstandpunten-standpunten-kennisgroep-moeten-openbaar-worden-gemaakt/

Kennisgroepstandpunten hebben materieel dezelfde waarde als formeel vastgesteld beleid! https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/kennisgroepstandpunten-zijn-geen-persoonlijke-beleidsopvattingen-voor-intern-beraad/