Resume

Resumé januari 2024

INHOUD: Hoge Raad geeft overzicht van de regels omtrent inplannen hoorzitting in bezwaarfase Vormt een grootschalig derdenonderzoek een gerechtvaardigde inbreuk op de privacy? Inspecteur slaagt niet in bewijslast van de vergrijpboete over bijtelling voor privégebruik auto Besluit fiscaal bestuursrecht (Bfb) geactualiseerd Hoge Raad geeft overzicht van de regels omtrent inplannen hoorzitting in bezwaarfase In een

Lees verder »

Resumé september 2023

INHOUD: Kan een (voormalig) aandeelhouder namens een ontbonden Ltd bezwaar aantekenen tegen navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Door Rechtbank niet behandeld beroep op het vertrouwensbeginsel is niet in hoger beroep uitdrukkelijk en ondubbelzinnig ingetrokken. Verwijzing moet volgen. Nieuw standpunt kennisgroep Formeel Recht over de bevoegdheid van de inspecteur om boetevragen te stellen. Strijd met goede procesorde indien heffingsambtenaar

Lees verder »

Extra resumé

Belastingdienst trekt goedkeuring modelovereenkomsten met vrije vervanging in. En nu? Bestaande arbeidsrelaties moeten dit jaar opnieuw worden beoordeeld: Belastingdienst trekt goedkeuring in van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging. Nog dit jaar zullen alle bestaande arbeidsrelaties die zijn aangegaan op basis van een modelovereenkomst met vrije vervanging opnieuw moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het Deliveroo

Lees verder »

Resumé augustus 2023

INHOUD: Suppletieaangifte is tijdig indien deze is ingediend voordat de inspecteur met de onjuistheid bekend is of zal worden Naheffingsaanslagen vernietigd wegens schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel Hof vindt vergrijpboete die aan zwartspaarder is opgelegd erg laag Conclusie A-G Pauwels over toestemmingsvereiste voor een deelnemersboete Suppletieaangifte is tijdig indien deze is ingediend voordat de inspecteur met de

Lees verder »

Resumé juli 2023

INHOUD: Inspecteur kan belastingplichtigen uitnodigen tot het doen van aangifte na aanslagtermijn. Maar geen kwade trouw na aanslagtermijn Belastingadviseur veroordeeld voor medeplegen van doen van onjuiste aangiften en valsheid in geschrift Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Navordering met boete van € 100k vernietigd Rechtbank vindt aangifteverzuimboete van € 500

Lees verder »

Resumé juni 2023

INHOUD: Inspecteur kan geen informatiebeschikking afgeven aan niet meer bestaande rechtspersoon Wettelijke rente over proceskosten Boete wegens niet voldoen aan suppletieplicht OB van tafel; in casu pleitbaar standpunt Uit gebrekkige administratie kon geen opzet of grove schuld worden afgeleid: boete vernietigd Inspecteur kan geen informatiebeschikking afgeven aan niet meer bestaande rechtspersoon In een viertal arrest

Lees verder »

Resumé februari 2023

INHOUD: Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes Rechter veegt correctie van € 3 miljoen inkomen uit drugssmokkel van tafel 70-jarige belastingadviseur moet acht maanden de gevangenis in wegens ten onrechte opvoeren van zorgkosten en giften in aangiften van cliënten Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag

Lees verder »

Resumé januari 2023

INHOUD: Inspecteur mag in beginsel naar eigen inzicht datum en plaats van de hoorzitting kiezen Hof vernietigt navorderingsaanslag omdat inspecteur niet alle zaakstukken heeft overgelegd In boetezaken heeft belanghebbende een zwaarwegend belang om over alle stukken te beschikken Verzoek ambtshalve vermindering ook niet mogelijk indien navorderingsaanslag buiten de vijfjaarstermijn is opgelegd Inspecteur mag in beginsel

Lees verder »

Resumé november 2022

INHOUD Zonder aanmaning geen vergrijpboete wegens opzettelijk niet doen van de aangifte EHRM oordeelt in zaak De Legé vs Nederland dat geen sprake is van schending nemo-teneturbeginsel Inspecteur mag na intrekking eerdere informatiebeschikking een tweede informatiebeschikking afgeven Hof passeerde ten onrechte getuigenaanbod Zonder aanmaning geen vergrijpboete wegens opzettelijk niet doen van de aangifte De Hoge

Lees verder »

Resumé september 2022

INHOUD Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken Rechter moet ambtshalve ingrijpen bij onjuist standpunt van procespartijen omtrent toepassing omkering en verzwaring van de bewijslast Vergoeding van immateriële schade allen na verzoek aan de rechter Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel omtrent aftrek verbeurd verklaard bedrag aan contant geld Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken In een opzienbarende uitspraak van

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]