Resume

Resumé februari 2023

INHOUD: Hoge Raad geeft nadere regels omtrent bewijsmaatstaf van boetes Rechter veegt correctie van € 3 miljoen inkomen uit drugssmokkel van tafel 70-jarige belastingadviseur moet acht maanden de gevangenis in wegens ten onrechte opvoeren van zorgkosten en giften in aangiften van cliënten Bij betwisting ontvangst aanslag moet inspecteur aannemelijk maken aan welk postvervoerbedrijf de aanslag

Lees verder »

Resumé januari 2023

INHOUD: Inspecteur mag in beginsel naar eigen inzicht datum en plaats van de hoorzitting kiezen Hof vernietigt navorderingsaanslag omdat inspecteur niet alle zaakstukken heeft overgelegd In boetezaken heeft belanghebbende een zwaarwegend belang om over alle stukken te beschikken Verzoek ambtshalve vermindering ook niet mogelijk indien navorderingsaanslag buiten de vijfjaarstermijn is opgelegd Inspecteur mag in beginsel

Lees verder »

Resumé november 2022

INHOUD Zonder aanmaning geen vergrijpboete wegens opzettelijk niet doen van de aangifte EHRM oordeelt in zaak De Legé vs Nederland dat geen sprake is van schending nemo-teneturbeginsel Inspecteur mag na intrekking eerdere informatiebeschikking een tweede informatiebeschikking afgeven Hof passeerde ten onrechte getuigenaanbod Zonder aanmaning geen vergrijpboete wegens opzettelijk niet doen van de aangifte De Hoge

Lees verder »

Resumé september 2022

INHOUD Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken Rechter moet ambtshalve ingrijpen bij onjuist standpunt van procespartijen omtrent toepassing omkering en verzwaring van de bewijslast Vergoeding van immateriële schade allen na verzoek aan de rechter Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel omtrent aftrek verbeurd verklaard bedrag aan contant geld Belastingdienst moet kennisgroepstandpunten openbaar maken In een opzienbarende uitspraak van

Lees verder »

Resumé augustus 2022

INHOUD Aansprakelijkheid adviseur bij niet aandringen op uitvoering advies Belastingplichtige mag vertrouwen op bekwaamheid adviseur: boete vernietigd Overleggen BTW-aansluiting is geen suppletieaangifte. Vergrijpboete blijft in stand Informatiebeschikking voor niet beschikbare stukken Aansprakelijkheid adviseur bij niet aandringen op uitvoering advies Het Hof Den Haag oordeelt dat de adviseur bij zijn cliënt moest aandringen op uitvoering van

Lees verder »

Resumé juli 2022

Hof Amsterdam vernietigt medeplegersboete van € 125.000 voor adviseur Malta-constructie Verzendrapport moet de naam van de postvervoerder bevatten Inspecteur moet feiten en omstandigheden voor vergrijpboete overtuigend aantonen Boete van € 25.000 voor structureel niet of te laat indienen van de aangifte Hof Amsterdam vernietigt medeplegersboete van € 125.000 voor adviseur Malta-constructie In navolging van de

Lees verder »

Resumé februari 2022

INHOUD: Belastingdienst neemt het niet zo nauw met de waarheid: kostenveroordeling van € 25.000 Heeft belanghebbende de vereiste aangifte niet gedaan nu hij door de inspecteur ten onrechte is uitgenodigd om als buitenlands belastingplichtige aangifte te doen? Verlenging aanslagtermijn bij vervallen informatiebeschikking “Had moeten weten” is onvoldoende om bewustheid aan te tonen bij een vergrijpboete

Lees verder »

Resumé januari 2022

INHOUD: Voorwaarden voor beroep op vertrouwensbeginsel na expliciete uitlating van de inspecteur in rapport boekenonderzoek Hoge Raad biedt gedupeerden Project 1043/FSV enig uitzicht op rechtsherstel Geen vergrijpboete na suppletie BTW: strijd met nemo tenetur Box 3 heffing over de jaren 2017 en 2018 is in strijd met artikel 1 EP. Hoge Raad biedt rechtsherstel! Voorwaarden

Lees verder »

Resumé september 2021

INHOUD Opgelegde plegersboete van € 353.000 aan belastingadviseur vernietigd Suppletieaangifte omzetbelasting mag niet worden gebruikt voor het bewijs van een boete op grond van 10a AWR Belastingadviseur krijgt gevangenisstraf van 10 maanden onvoorwaardelijk wegens BTW-fraude Het volledige controledossier van de fiscus is een zaakstuk! Opgelegde plegersboete van € 353.000 aan belastingadviseur vernietigd De Rechtbank Den

Lees verder »

Resumé augustus 2021

INHOUD Onbeperkte navorderingstermijn niet zonder meer ongeoorloofde belemmering van het vrije verkeer van de Europese Unie Geen gedeeltelijke vernietiging informatiebeschikking bij niet nakoming administratieplicht Niet nakoming administratieplicht kan achteraf niet worden hersteld Kan gebrekkige administratie ook zonder informatiebeschikking leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast? Onbeperkte navorderingstermijn niet zonder meer ongeoorloofde belemmering van het

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken