Nieuwsbrief

Resumé juli 2021

INHOUD Medeplegersboete van € 125.000 voor belastingadviseur van tafel! Mag de inspecteur gegevens achterhouden bij een informatiebeschikking? Wettelijke bepalingen omtrent bezwaar- en beroepstermijn niet langer meer van openbare orde Inspecteur is, ook bij een F-biljet, niet gehouden het dossier van de fiscale partner te raadplegen Medeplegersboete van € 125.000 voor belastingadviseur van tafel! De Rechtbank

Lees verder »

Resumé juni 2021

INHOUD Fiscus kan boete aan fiscale eenheid voor de omzetbelasting opleggen Boete vernietigd door onjuiste vermelding op aanslagbiljet Hoge Raad verwerpt door staatssecretaris voorgestelde beperking van het verschoningsrecht Hof acht boete van 75% voor gebruik valse giftkwitanties passend en geboden Fiscus kan boete aan fiscale eenheid voor de omzetbelasting opleggen De Hoge Raad heeft op

Lees verder »

Resumé september 2020

INHOUD Inspecteur is niet gehouden het dossier van de (fiscaal) partner te raadplegen Door afzegging tweede hoorgesprek onder opgave van redenen maakt gemachtigde niet ondubbelzinnig kenbaar niet verder te willen worden gehoord Digitaal procederen voor beroepsmatig optredende gemachtigde is verplicht De omstandigheid dat een poststuk op een bepaalde datum door het postvervoerbedrijf is afgestempeld, sluit

Lees verder »

Resumé augustus 2020

INHOUD Interne compensatie: Inspecteur hoeft niet letterlijk de woorden “beroep op interne compensatie” te gebruiken Ambtelijk verzuim omdat niet alle gegevens in het dossier aanwezig zijn Vergrijpboeten voor fiscale partners die box 3 inkomen onjuist verdelen Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting is niet onverbindend Interne compensatie: Inspecteur hoeft niet letterlijk de woorden “beroep op interne compensatie” te

Lees verder »

Resumé juli 2020

INHOUD Hoge Raad legt het correctiebeleid van de Belastingdienst ruim uit Het niet beantwoorden van herhaaldelijk gestelde vragen levert een nieuw feit op Nieuwe lijn inzake tijdig indienen bezwaar- of beroepschrift Opeenstapeling van verzuimboetes geen aanleiding tot matiging Hoge Raad legt het correctiebeleid van de Belastingdienst ruim uit De Hoge Raad oordeelt dat het beleid

Lees verder »

Resumé juni 2020

INHOUD Niet overleggen van kopie uitspraak op bezwaar leidt niet tot niet-ontvankelijkheid van beroep Boete bij naheffing BTW als afnemer de BTW niet heeft teruggevraagd Navordering zonder nieuw feit of kwade trouw geoorloofd bij dubbele hypotheekrenteaftrek Een verzoek om inzage van het dossier impliceert verzoek om hoorzitting Niet overleggen van kopie uitspraak op bezwaar leidt

Lees verder »

Resumé mei 2020

INHOUD Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt Navordering met vergrijpboete over oplopende schuld aan BV bij HT klant Rechtbank Den Haag vernietigt boete bij kwitantiefraude Staat kan geen kostenvergoeding van adviseur vorderen wegens opzettelijk onjuiste belastingaangiften Geen navordering wegens kenbare fout bij pleitbaar standpunt Het Hof Arnhem heeft in een zeer goed gemotiveerde

Lees verder »

Resumé april 2020

INHOUD Hof Amsterdam laat medeplegersboete administratiekantoor in stand Aan trustkantoor afgegeven informatiebeschikking niet strijdig met evenredigheidsbeginsel Eén kruisje niet zetten in aangifte IB kan leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast Verzuimboete vernietigd wegens technische storing bij de Belastingdienst Hof Amsterdam laat medeplegersboete administratiekantoor in stand Het Hof Amsterdam heeft in een uitspraak van

Lees verder »

Resumé maart 2020

Navorderingstermijn verlengd door verleend uitstel aangifte Verzuimboete vernietigd omdat het geschatte bedrag aan de betalen BTW een slag in de lucht is De BFT gaat naleving van de WWFT monitoren bij administratiekantoren A-G Niessen stelt dat alleen sprake kan zijn van inwonerschap in Nederland bij woningbezit Navorderingstermijn verlengd door verleend uitstel aangifte In een arrest

Lees verder »

Resumé februari 2020

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten beroepsbeoefenaren Inspecteur had brief met bezwaren tegen uitspraak op bezwaar als beroepschrift moeten doorzenden aan rechtbank Alleen aangifteplichtige kan strafbaar worden gesteld voor onjuiste aangiften Hoge raad verbindt geen gevolgen aan negeren uitspraak geheimhoudingskamer Regeling openbaarmaking vergrijpboeten beroepsbeoefenaren Op 1 januari 2020 is artikel 67r Awr in werking getreden waardoor een onherroepelijke

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken