Nieuwsbrief

Resumé juni 2019

Suppletieaangifte BTW is geen aangifte in de zin van de Awr. Geen strafvervolging door reeds opgelegde verzuimboeten Hoge Raad: fictief rendement van 4% over de jaren 2013 en 2014 is niet haalbaar Ook informatieplicht als aan voorwaarden verlengde navorderingstermijn nog niet is voldaan Suppletieaangifte BTW is geen aangifte in de zin van de Awr. De

Lees verder »

Resumé april 2019

Belastingdienst deelt steeds meer boeten uit aan facilitators Fiscus kan de bewijzen voor de onderbouwing van de eigenwoningschuld opvragen zolang de rente in aftrek wordt gebracht Weer uitspraak Hoge Raad over schending door de inspecteur van de hoorplicht Samenloop vergrijpboeten als suppletieaangifte BTW achterwege blijft BELASTINGDIENST DEELT STEEDS MEER BOETEN UIT AAN FACILITATORS Het Directoraat-generaal

Lees verder »

Resumé maart 2019

Inhoud Beperkt Hoge Raad het inzagerecht in op de zaak betrekking hebbende stukken bij niet gemotiveerd bezwaar? Voor de verlengde navorderingstermijn is niet relevant of belanghebbende al dan niet bekend was met de buitenlandse tegoeden Fiscus zoekt de grenzen op bij het bevragen van artsen over belastingplichtigen Ook vergoeding wegens immateriële schadevergoeding bij te laat

Lees verder »

Resumé februari 2019

Inhoud Hof vindt boete van € 35.000 passend en geboden voor niet controleren van adviseur Geen verlenging aanslagtermijn indien aangifte is ingediend voordat uitstel voor inlevering op grond van Beconregeling is aangevraagd Uitdeling met forse boete voor DGA wegens hoge debetstanden in rekening courant aan zijn BV ondanks HT. 180 uur taakstraf voor DGA die

Lees verder »

Resumé januari 2019

Inhoud FIOD richt haar pijlen in 2019 ook op facilitators en financiële dienstverleners Inspecteur heeft geen schriftelijke toestemming nodig voor gebruik gegevens uit strafdossier Heffing van griffierechten bij procedure over een bestuurlijke boete is toegestaan Hoge Raad verwijst zaak terug naar inspecteur wegens schending van de hoorplicht   FIOD richt haar pijlen in 2019 ook

Lees verder »

Boete Resumé november 2018

Inhoud Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping Belastingschulden kunnen hoogte van vergrijpboeten matigen Verzuimboete van € 2.639 wegens het vierde verzuim in vier jaar is passend en geboden. Verzuimboete aan onder bewind gestelde belastingplichtige vernietigd wegens avas STUDIEBIJEENKOMSTEN   Geen beroep op oude inkeerregeling bij inkeer na aanscherping In een uitspraak van

Lees verder »

Resumé november 2018

Inhoud Fiscus zal ANPR beelden niet meer gebruiken voor controle privégebruik auto Stichting Museumkaart moet informatie over kaarthouder aan de fiscus verstrekken Geen informatiebeschikking voor resultaatgenieter die niet voldoet aan de administratieplicht Memo “Instructie Waarneming ter Plaatse” gedeeltelijk openbaar gemaakt Fiscus zal ANPR beelden niet meer gebruiken voor controle privégebruik auto In de 22e halfjaarrapportage

Lees verder »

Resumé oktober 2018

Inhoud Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” Stukken uit het strafdossier zijn op de zaak betrekking hebbende stukken Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij elektronisch bereikbaar is. Informatiebeschikkingen mogen niet gebaseerd zijn op vermoedens Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” In een uitspraak van 14 augustus 2018

Lees verder »

Boete Resumé oktober 2018

Inhoud Niet voldoen aan suppletieplicht BTW is geen strafbaar feit Vergrijpboete blijft in stand ondanks dat belastingplichtige geen reële mogelijkheid heeft gehad zijn zienswijze kenbaar te maken. Inspecteur moet opzet voor het niet voldoen van BTW voor volle bedrag aannemelijk maken! Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch wegens onjuist oordeel over de vergrijpboete.  

Lees verder »

Resumé augustus 2018

Inhoud Hoge Raad geeft uitleg begrip fout in de zin van artikel 16, lid 2, letter c, Awr Hoge Raad doet uitspraak over de reikwijdte van de stelplicht van de inspecteur bij omkering van de bewijslast Inspecteur moet strafdossier en interne taxatiedossiers in procedure inbrengen https://www.proced.nl/nieuwsbrief/resume-augustus-2018#198Groepsverzoek aan Zwitserland is geen fishing expedition   Hoge Raad

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken

[TWTR]