Nieuwsbrief

Resumé november 2018

Inhoud Fiscus zal ANPR beelden niet meer gebruiken voor controle privégebruik auto Stichting Museumkaart moet informatie over kaarthouder aan de fiscus verstrekken Geen informatiebeschikking voor resultaatgenieter die niet voldoet aan de administratieplicht Memo “Instructie Waarneming ter Plaatse” gedeeltelijk openbaar gemaakt Fiscus zal ANPR beelden niet meer gebruiken voor controle privégebruik auto In de 22e halfjaarrapportage

Lees verder »

Resumé oktober 2018

Inhoud Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” Stukken uit het strafdossier zijn op de zaak betrekking hebbende stukken Gemachtigde maakt impliciet kenbaar dat hij elektronisch bereikbaar is. Informatiebeschikkingen mogen niet gebaseerd zijn op vermoedens Navordering toegestaan bij een te lage aanslag door een “overnamefout” In een uitspraak van 14 augustus 2018

Lees verder »

Boete Resumé oktober 2018

Inhoud Niet voldoen aan suppletieplicht BTW is geen strafbaar feit Vergrijpboete blijft in stand ondanks dat belastingplichtige geen reële mogelijkheid heeft gehad zijn zienswijze kenbaar te maken. Inspecteur moet opzet voor het niet voldoen van BTW voor volle bedrag aannemelijk maken! Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch wegens onjuist oordeel over de vergrijpboete.  

Lees verder »

Resumé augustus 2018

Inhoud Hoge Raad geeft uitleg begrip fout in de zin van artikel 16, lid 2, letter c, Awr Hoge Raad doet uitspraak over de reikwijdte van de stelplicht van de inspecteur bij omkering van de bewijslast Inspecteur moet strafdossier en interne taxatiedossiers in procedure inbrengen https://www.proced.nl/nieuwsbrief/resume-augustus-2018#198Groepsverzoek aan Zwitserland is geen fishing expedition   Hoge Raad

Lees verder »

Boete resumé januari 2018

Inhoud Rechtbank handhaaft aan eigenaar administratiekantoor opgelegde medepleegboete Ondanks tijdige suppletieaangiften wordt BV beboet voor slepen met BTW; DGA krijgt daarvoor halfjaar voorwaardelijk. Matiging bestuurlijke boete wegens strijd met fair-playbeginsel Hof acht boete van 50% voor verzwegen winst op sloopgoud passend en geboden   Rechtbank handhaaft aan eigenaar administratiekantoor opgelegde medepleegboete In een nog niet

Lees verder »

Resumé januari 2018

Inhoud Landelijke actie Bedrijfsopvolgingsregeling vormt nieuw feit voor navordering aanmerkelijk belang Geen vertrouwen te ontlenen aan mededeling op aanslagbiljet omtrent nog verrekenbare verliezen Tegen informatiebeschikking opgelegd aan ontbonden rechtspersoon kan bezwaar worden aangetekend. Vragen ter vaststelling belastingplicht geen fishing-expedition   Landelijke actie Bedrijfsopvolgingsregeling vormt nieuw feit voor navordering aanmerkelijk belang In een uitspraak van 21

Lees verder »

Resumé december 2017

Inhoud Horen van anonieme getuigen in belastingzaken niet mogelijk In hoger beroep geen beperkte toetsing van oordeel rechtbank over volmacht. De nieuwe inkeerregeling creëert ongelijke behandeling tussen zwartspaarders! Intentie niet van belang bij verlengde navorderingstermijn   Horen van anonieme getuigen in belastingzaken niet mogelijk Horen van anonieme getuigen in belastingzaken niet mogelijk Het horen van

Lees verder »

Boete resumé november 2017

Inhoud Geen boete voor ontbonden VOF Rechtbanken worstelen met boeten voor inkeerders 12 maanden gevangenisstraf voor belastingadviseur Vergissing in de artikelaanduiding van een boete leidt niet tot vernietiging   Geen boete voor ontbonden VOF De Hoge Raad heeft op 20 oktober jl. een zeer belangrijk arrest gewezen over de vraag of de inspecteur een bestuurlijke

Lees verder »

Boete resumé oktober 2017

Inhoud Horen in verzetsprocedure als boete in het geding is Vergrijpboete van € 45.000 vernietigd wegens pleitbaar standpunt NOB en RB: Onherroepelijk vergrijpboete die aan facilitator is opgelegd niet publiceren! Eigenaar administratiekantoor, die opzettelijke te lage aangiften omzetbelasting indiende, veroordeeld tot onherroepelijke gevangenisstraf   Horen in verzetsprocedure als boete in het geding is Het is

Lees verder »

Boete Resumé augustus 2017

Inhoud Geen boete als belanghebbende zich laat bijstaan door deskundige adviseur Niet naleven zienswijzeprocedure leidt niet per definitie tot vermindering boete Inkeerder kan niet beboet worden voor aangifte die gedaan is voor 1 januari 2010 Door de boetes te verminderen tot 50% handelt inspecteur niet in strijd met het gehanteerde beleid   Geen boete als

Lees verder »

PE-punten of PE-uren behalen?

ProceD geeft studiebijeenkomsten, incompany training en vaktechnisch overleg.


Lees verder »

Actualiteiten

publicaties

uitspraken