Navordering ten onrechte toegekende combinatiekorting niet mogelijk

Belanghebbende heeft, met behulp van een door de Belastingdienst ter beschikking gesteld aangifteprogramma, voor het jaar 2010 een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) ingediend naar een verlies uit werk en woning van € 10.153. Hij heeft daarbij aangegeven in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek hetgeem tot gevolg had dat dit aangifteprogramma automatisch de inkomensafhankelijke … Read more