Resumé februari 2020

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten beroepsbeoefenaren Inspecteur had brief met bezwaren tegen uitspraak op bezwaar als beroepschrift moeten doorzenden aan rechtbank Alleen aangifteplichtige kan strafbaar worden gesteld voor onjuiste aangiften Hoge raad verbindt geen gevolgen aan negeren uitspraak geheimhoudingskamer Regeling openbaarmaking vergrijpboeten beroepsbeoefenaren Op 1 januari 2020 is artikel 67r Awr in werking getreden waardoor een onherroepelijke … Read more