Resumé februari 2022

INHOUD: Belastingdienst neemt het niet zo nauw met de waarheid: kostenveroordeling van € 25.000 Heeft belanghebbende de vereiste aangifte niet gedaan nu hij door de inspecteur ten onrechte is uitgenodigd om als buitenlands belastingplichtige aangifte te doen? Verlenging aanslagtermijn bij vervallen informatiebeschikking “Had moeten weten” is onvoldoende om bewustheid aan te tonen bij een vergrijpboete … Read more

Hof legt verkeerde maatstaf aan voor aanwezigheid (voorwaardelijk) opzet

Dat een belastingplichtige had moeten weten dat zijn voldoening op aangifte omzetbelasting onjuist was, brengt niet mee dat hem de voor opzet vereiste bewustheid met betrekking tot die onjuistheid kon worden verweten. Verder konden de omstandigheden dat de belastingplichtife geen openheid van zaken had gegeven en dat hij het laakbare van zijn gedragingen niet had … Read more