Resumé februari 2019

Inhoud Hof vindt boete van € 35.000 passend en geboden voor niet controleren van adviseur Geen verlenging aanslagtermijn indien aangifte is ingediend voordat uitstel voor inlevering op grond van Beconregeling is aangevraagd Uitdeling met forse boete voor DGA wegens hoge debetstanden in rekening courant aan zijn BV ondanks HT. 180 uur taakstraf voor DGA die … Read more

Ook recht op immateriële schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar? (Hoge Raad 15 februari 2019)

Op 3 april 2014 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen een door haar verrichte voldoening op aangifte op 11 november 2013 van een bedrag aan belasting van personenauto’s en motorrijwielen. De Inspecteur heeft bij uitspraak van 16 mei 2017 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Belanghebbende heeft … Read more

Resumé januari 2019

Inhoud FIOD richt haar pijlen in 2019 ook op facilitators en financiële dienstverleners Inspecteur heeft geen schriftelijke toestemming nodig voor gebruik gegevens uit strafdossier Heffing van griffierechten bij procedure over een bestuurlijke boete is toegestaan Hoge Raad verwijst zaak terug naar inspecteur wegens schending van de hoorplicht   FIOD richt haar pijlen in 2019 ook … Read more