Resumé juni 2023

INHOUD: Inspecteur kan geen informatiebeschikking afgeven aan niet meer bestaande rechtspersoon Wettelijke rente over proceskosten Boete wegens niet voldoen aan suppletieplicht OB van tafel; in casu pleitbaar standpunt Uit gebrekkige administratie kon geen opzet of grove schuld worden afgeleid: boete vernietigd Inspecteur kan geen informatiebeschikking afgeven aan niet meer bestaande rechtspersoon In een viertal arrest … Read more